Sıkça Sorulan Sorular

Yurt İçi Burslar Sıkça Sorulan Sorular


TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursu’ndan, Türkiye sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu veya özel kurumdan burs almayan (KYK Bursu dahil), öğrenciler faydalanabilmektedir. Bu şartlarla birlikte öğrencilerin genel not ortalamasının en az 2,50 olması, (Not ortalaması uygun olanlar 3'ten fazla başarısız dersi varsa burs alamaz) hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin de başarılı olarak bir üst sınıfa geçmeleri ve başarılarını okullarından alınacak resmi belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir.

TEV Eğitim Bursu’na başvuru tarihi: 2-22 Eylül'dür. Bu nedenle ilgili tarihler arasında www.tev.org.tr web adresimizin takip edilmesi gerekmektedir. Kayıtlı olunan Fakülte/YO/MYO kontenjan ayrılmışsa; web sitemizdeki başvuru formunun doldurulup, imzalanıp açıklanan prosedürün takip edilmesi gerekmektedir.

TEV Üstün Başarı Bursuna YKS'de, SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme girdiğiniz puan türünde) ilk 5000’e giren, hazırlık, bir ve ikinci sınıf öğrencileri başvuru yapabilmektedir. Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler de Üstün Başarı Bursu’na müracaat edebilmektedir. Ara sınıfta olan öğrencilerin ayrıca şu koşulları da sağlamaları gerekmektedir: Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler de hazırlık sınıfını başarı ile birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrencilerde genel ortalamanın 4’lük sistem not veren okullarda en az 3,50, 100’lük sistemde not veren okullarda en az 87,5 olması gerekmektedir.

Üstün Başarı Bursumuz için başvuru tarihi 2-22 Eylül'dür. Bu nedenle adayların ilgili tarihler arasında www.tev.org.tr web adresimizi takip etmesi, yayımlanan başvuru formunu doldurup, açıklanan prosedürü takip etmesi gerekmektedir.

TEV, lise düzeyinde Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine Mesleki Orta Öğretim bursu vermektedir. Burslarımızdan T.C. uyruklu, maddi desteğe ihtiyacı olan, başarılı, başka yerden burs almayan öğrenciler faydalanabilmektedir. Başvuruda bulunacak öğrencilerin yıl sonu karne notlarında hiç başarısız dersinin olmaması gerekmektedir.

Mesleki Orta Öğretim burslarımız için başvuru tarihi 2-30 Eylül olup, burstan yararlanmak için www.tev.org.tr web adresimizin takip edilmesi, başvurulacak okula kontenjan ayrılmışsa (kontenjanlar web sitemizde yayınlanacaktır) web sitemizdeki başvuru formunun doldurulup, imzalanıp istenilen evraklar eklenerek okul müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte formu doldurmadan önceki açıklama sayfası dikkatlice okunmalı ve koşullarımız sağlanıyorsa gerekli hazırlıkları yaparak başvuru yapılmalıdır.

TEV’in yurt içi bursları genel ilke olarak karşılıksızdır. Bununla birlikte öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını yapmayı, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Bursiyerler başarı durum belgelerinin TEV'e ulaştırılmasından sorumludur. Tüm dersleri, alınan notları ve genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgelerinin (transkript) Temmuz ayı sonuna kadar, bir üst sınıfa/döneme kayıt olduğunu gösterir öğrenci belgesinin Eylül ayı sonuna kadar TEV Genel Müdürlüğü’ne kargo veya APS ile gönderilmesi gerekmektedir. (e-devletten alınan öğrenci belgesi, e-imzalı öğrenci belgesi kabul edilmektedir.), (ön bilgi için onaysız internet çıktısı transkript kabul edilmektedir; ardından onaylı transkript kargo ile gönderilmelidir.)

Hazırlık sınıfını bitiren öğrenciler, hazırlık sınıfını başarıyla geçtiklerini not dökümü belgesi ile belgelendirmeli ve aynı şekilde TEV'e ulaştırmalıdır.

Belgeleri ulaşan ve başarı koşullarımızı sağlayan bursiyerlerin bursları Ekim ayından itibaren yatırılmaya başlanmaktadır.

Vakfımızdan burs alırken veya burs için yeni başvuru yapılacaksa, başka kurumlardan burs alınmaması gerekmektedir. Buna (Kredi ve Yurtlar Kurumu) KYK Bursu da dahildir. KYK Kredisi TEV Bursu için bir engel teşkil etmemektedir. Üstün Başarı Bursu’muzda bu şart aranmamaktadır.

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği Açıköğretim Fakültesi ve uzaktan öğretim programı öğrencilerine bursumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle TEV bursuna müracaat etmeleri maalesef mümkün değildir.

Bursunuz bursu almaya hak kazandığınız bölümden mezun olana kadar devam etmektedir. Devam ettiğiniz diğer bölüm için bursun devam etmesi yönetmeliğimize göre maalesef mümkün değildir.

Bursu başarı kriterlerinin uygun olmaması nedeniyle kesilen bursiyerler, başarı durumlarını uygun hale getirdikleri takdirde yeniden başvuru yapabilirler.

Lise bursunuzun devam edebilmesi için yıl sonu notlarınızda hiç başarısız dersinizin olmaması gerekmektedir. Ortalama yükseltme veya bütünleme sınavından sonraki notlar dikkate alınmaktadır.

Eğitim (Yüksek Öğrenim) bursunuzun devam edebilmesi için bir üst sınıfa geçmiş olmanızla birlikte, genel not ortalamanızın en az 2,50 olması gerekmektedir. Ortalamanız uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız derse müsaade edilmektedir. Başarısız ders olmadığı takdirde genel not ortalamasının en az 2,20 olması gerekmektedir.

Hazırlık sınıfı öğrencisi iseniz hazırlık sınıfını başarılı olarak bitirip bölüme geçmeye hak kazanmış olmanız gerekmektedir.