Yurt İçi Burslar

TEV Yüksek Lisans Bursları


Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans öğrencilerine burs vermektedir. Başvuru döneminde hangi alanlarda burs verileceği ilan edilmektedir.

2020-2021 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 21 Eylül-18 Ekim

2020-2021 Öğretim Yılında Burs Verilecek Anabilim Dalları:

 • Eğitim

 • Hukuk

 • Sağlık Bilimleri

 • Temel Bilimler

 • (Başvuru formunda yer alan üniversite ve anabilim dallarına müracaat edilebilecektir.)

Başvuru Koşulları

 • T.C. Vatandaşı olmak,

 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,

 • Yüksek öğrenimden 4.00 üzerinden en az 3.00, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75 puan ile mezun olmak

 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olmak,

Aday Olamayacaklar

 • Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,

 • Hazırlık sınıfı öğrencileri

 • Hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresini aşanlar (Y.Lisans için: 2 yıl, )

 • 30 yaşından büyükler,

 • Aynı haneden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler,

 • Tezsiz öğrenim görenler,

 • Yabancı dil puanı olmayanlar (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb. belgelerin olması gerekmektedir.)

Başvuru ve Süreç

 • Mülakata girmeye hak kazananlar dosyasını TEV'e gönderecektir.

 • Mülakattan önce dosyasını TEV'e gönderen öğrencilerin dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır.

 • Ön elemeyi geçen adaylara SMS veya e-posta ile mülakata girmeye hak kazandığı ve dosyasını TEV'e ulaştırması gerektiği bildirilecektir.

 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir.

Eklenecek Belgeler

TEV internet sayfasından doldurulacak, çıktısı alınıp imzalanacak TEV Burs Başvuru Forumu’na aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 • Yüksek öğrenim (üniversite ) süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)

 • Yüksek Lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)

 • Tüm adaylar:

  - Yabancı dil puan belgesi (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb. )

  - İki öğretim üyesinden alacakları referans mektupları (üniversitedeki hocalarınızdan referans mektubu alabilirsiniz.),

  - Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans yapmak istediğinizi ve eğitimler sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,

  - Özgeçmişlerini,

  - Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalı ancak aday evli ise kendi adına olabilir. (e-devletten alınabilir)

  - Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)

  - Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,

  - 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve başvuru formunda ilgili yere çok iyi yapıştırılmalıdır.)

  - "Adli Sicil Kaydı" dökümü (e-devletten alınabilir.)

 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

  Aday evli ise belgeler kendi ve eşi adına alınacaktır.
  (e-devletten alınan tüm belgeler,barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

  - Çalışan anne, baba için;
  onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.)

  - Serbest çalışan anne baba için;
  son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

  - Emekliler için;
  aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
  Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

  - Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için;
  Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

  - Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için;
  ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)

  - Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir
  liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
  Önemli Not: (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

  - Anne ve baba adına araç varsa,
  - araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği

 • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Evrakların Gönderimi ve Gönderileceği Adres:

 • Başvuru Formu’na eklenecek belgeler TEV Burs Başvuru Formu en üstte olmak üzere, eklenecek diğer belgelerle birlikte yukarıdaki sıraya göre mavi renkli telli dosyaya delerek takılacaktır. (Evraklar dosya içinde plastik folyolara konulmayacaktır.)

 • Dosyasını posta /kargo ile veya elden TEV Genel Müdürlüğüne size bildirilen süre sonuna kadar göndermeniz gerekmektedir. Geç gelen ve eksik evraklı dosyalar kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.

 • Adres:
  Türk Eğitim Vakfı
  Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü
  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. TEV-Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 8
  34394/Şişli/İSTANBUL

Önemli Notlar

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden birinin eksik olması,

 • TEV Burs Başvuru Formu sonunda yer alan, ilgili yerlerin doldurulmaması ve imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.

 • Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan "Öğrenim Kredisi" alınmasının sakıncası yoktur.

 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler.

 • Burs kazanan öğrencilere banka hesabı TEV tarafından açılacak ve bildirilecektir.

 • Başvuru formu kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.

 • Online Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazananlara Ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç Aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

 • Burslar, Ekim-Haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Vicdani Yükümlülük

TEV'in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.