12 Mart 2019

2 Boyutlu Çiçek Görselli Pleksi Ürün Alımı İhalesi İlanı


Türk Eğitim Vakfı’nın Bir Dünya Çiçek projesi kapsamında 200 adet 2 Boyutlu Çiçek Görselli teleskobik taşıyıcı ayaklı Pleksi ürün (taşıma çantalı ve isimlikli) alımı işi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

İhale 5 Nisan 2019 Cuma günü, saat 10.00’da TEV Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

İsteklilerin fiyat tekliflerini, kapalı zarf içerisinde 5 Nisan 2019 Cuma günü günü, saat 10.00’a kadar TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

İstekliler, teknik şartname ve sözleşme taslağını aşağıdaki iletişim adresinden temin edebilir, ihale hakkında detaylı bilgi alabilirler. 

Numune görmek isteyen isteklilerin, ürünlerin teslim edileceği TEV Genel Müdürlük adresini ziyaret etmeleri gerekmektedir. 

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kocabaş İşhanı No:111 Kat 6-7-8 Şişli/İstanbul 

Tel:0212 318 68 56       Fax:0212 217 59 60  e-posta: ukaygusuz@tev.org.tr   

İhale sonucuna göre ilgili alım işi ihalesini kazanan yükleniciden sözleşme yapılmadan önce ihale bedelinin en az %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.