-
-
-

2010-2011 Master-Doktora Burs Kontenjanları Belli Olmuştur


TÜRK EĞİTİM VAKFI

MASTER-DOKTORA BURSLARI DUYURUSU

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan master ve doktora öğrencilerine burslar verecektir. Burslarımızdan tezli bölümdeki öğrenciler yararlanabilecektir.

(Üniversitelere göre hangi dallarda burs verildiği ekli listede belirtilmiştir.)

ADAYLIK ŞARTLARI

 • I- Maddi İmkandan Mahrum Olmak:
  Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, başka yerden maaş, ücret veya burs almamak,
 • II- Başarı Koşulları:
  • a) Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100'lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
  • b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması,

BAŞVURU ve EKLENECEK BELGELER:

Burs başvurusu yapmak isteyenler 10-30 Kasım 2010 tarihleri arasında www.tev.org.tr web adresinden temin edip tamamlayacakları “TEV Burs Başvuru Formu”na, Başvuru Formunda istenilen belgelere ilave olarak;

 • a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömster, Hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
 • b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını, doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren üniversite belgelerini (Kayıt tarihi, sömester, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
 • c) Tüm adaylar:
  • İki öğretim üyesinden alacakları tavsiye mektuplarını, uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda master veya doktora yapmak istediklerini anlatan kısa metni ve özgeçmişlerini ekleyerek en kısa zamanda Enstitü Müdürlüklerine vereceklerdir.
  • Tez aşamasındaki adaylar master ve doktora öğrenimlerinde aldıkları notları gösterir not dökümü belgelerini diğer belgelerine ekleyecektir.)

SEÇİM :

Enstitü Müdürlüğüne bağlı Burs Komisyonu, istekliler arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre Türk Eğitim Vakfı'nca bildirilen sayı kadar asil ve yedek aday seçerek, komisyon üyeleri tarafından imzalanmış bir tutanak ekinde seçilen adayların istenilen belgelerini (Burs Başvuru Formu ve ekinde istenilenler, yukarıda eklenecek belgeler kısmında belirtilen belgeler) Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü'ne gönderecektir. Sonuç TEV Genel Müdürlüğü'nce burs kazanan öğrencilere yazı ile duyurulacaktır.

TÜRK EĞİTİM VAKFI 2010 - 2011 MASTER / DOKTORA KONTENJANLARI

TÜRK EĞİTİM VAKFI MASTER DOKTORA BURSU BAŞVURU FORMU

TEV BURSLUSU VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK BELGESİ