-
-
-

2010-2011 Öğretim Yılında Burs Almaya Başlayan, Eksik Belgesi Olan Bursiyerlerimizin Dikkatine


Vakfımıza burs başvurusunda bulunduğunuzda sizlerden birtakım belgeler istenmiştir. Mağdur olmamanız için burslarınız zamanında başlatılmıştır. Ancak daha sonra dosyalar incelendiğinde bazı bursiyerimizin belgelerinin eksik olduğu görülmüştür. Eksik evrakınıız var ise ekteki listede belirtilmiş ve e-postalarınıza da bilgi gönderilmiştir. 

Eksik evrakınız var ise acilen tamamlamanız gerekmektedir. Özellikle TEV burslusu olmayı ve yükümlülüklerini kabul ettiğinizi belirten, “TEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi”ni imzalamamış olanların bursu bu ay durdurulmuştur. Eksik olduğu belirtilenler acilen tamamlamalıdır. Ayrıca “Başvuru Formunu” imzalamamış olanlar da en kısa sürede imzalarını tamamlayarak göndermelidir. Daha detaylı bilgi için Eğitim Müdürlüğümüzün 0212-318 68 00 nolu telefonunu arayabilirsiniz.

Evrakları Eksik Olan Bursiyerlerin Listesi için tıklayınız.

Evrakları eksik olan bursiyerlerimiz, aşağıdaki dosyaları çıktı alıp doldurduktan sonra 0212 - 272 62 17 nolu faksa gönderebilirler.

Başvuru Formu İmza Sayfası

Vicdani Yükümlülük Belgesi