-
-
-

2011 - 12 TEV -British Chevening Müşterek İngiltere Bursları


TÜRK EĞİTİM VAKFI - BRITISH CHEVENING

MÜŞTEREK İNGİLTERE BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER

Dosyaların Eksiksiz Olarak TEV'e En Son Teslim Tarihi 28 Şubat 2011.

 

Türk Eğitim Vakfı ile British Chevening 2011-2012 öğretim yılında; maddi olanakları sınırlı, başarılı gençlere İngiltere'de; Avrupa Çalışmaları, Çevre, Enerji ve Savunma Çalışmaları, İktisat, İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk, Göç, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dallarında yüksek lisans (Master's Degree) öğrenimi için müşterek burs verecektir.

Burs için öğrenim süresi 9-12 ay arasındadır. 

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER: 

       •  1.   T.C. vatandaşı olmaları,

 • 2. Yukarıda belirtilen dallarda öğretim yapan fakültelerden mezun olmaları ve çalışma alanıyla ilgili en az 3 yıllık çalışma deneyimine sahip olmaları,
 • 3. Yükseköğrenim süresince 4'lük sistemde en az 3, 100'lük sistemde en az 75 genel not ortalamasına sahip olmaları, (Türkiye'deki üniversitelerin I.Öğreniminde öğrenim görenler müracaat edebilir.)
 • 4. İngiltere'de yüksek lisans öğrenimini sürdürebilecek seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmaları (en az 7 puanlık IELTS düzeyinde)

gerekir. 

YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

 • 1. Müracaat etmek isteyenlerin sadece aşağıda belirtilen maddelerdeki belgeleri;

•a)  TEV müracaat formu,

•b)   British Chevening müracaat formu (İnternetten alınacak http://www.britishcouncil.org/turkey-chev-application-update-nov05.docmüracaat formu ile http://www.britishcouncil.org/turkey-learning-scholarships-declarationofhealthform.doc sağlık formunu eksiksiz doldurarak dosyaya 2'şer adet eklemek zorunludur.)

•c)   Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli İngilizce örneği, (Mezunlar için, Okuldan ya da Noterden onaylı, 2 Adet)

 • d) Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren İngilizce transkript, (2 Adet)
 • e) Yüksek öğrenim süresince adayı tanıyan öğretim üyesinden alınacak İngilizce referans mektupları,
 • f) Adayın ilgi duyduğu çalışma alanlarını ve kendisini İngiltere'de okumaya yönelten nedenleri açıklayan bir yazı,(En fazla bir sayfa, Türkçe)
 • g) Vukuatlı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi, (birer adet)
 • h) İki adet vesikalık fotoğraf,

•i)    Resmi kurum doktorlarından alınmış sağlık raporu, (Mediko Sosyal, Sağlık Ocağı ya da hastanelerden.)

•j)    Bu öğrenimin ailenin geliri ve imkanlarıyla yapılamayacağını gösterir delilleri (Maaş bordrosu, gelir ve emlak bilgilerini gösteren belgelerin fotokopileri.)

*İki adet istenilen belgelerin bir örneği asıl, diğeri fotokopi olabilir.

TEV Yurt Dışı Burs Başvuru Formu için tıklayınız.

Self Declaration of Health Form için tıklayınız.

Chev1 Form için tıklayınız. 

 

kapsayacak müracaat dosyasını en geç 28 Şubat 2011 tarihine kadar TEV'in İstanbul Merkezine ulaştırmalarıgerekmektedir. (Posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.) (Belgeler sırayla telli plastik dosyaya takılmalıdır.)

 

 • 2. Elinde geçerli IELTS (Genel sınavdanen az 7) sınav sonucu olanlar, iki kopyasını diğer belgeleri ile birlikte TEV'e gönderip bu sınavlardan muaf olabilirler. Elemeleri geçen adaylar ise daha sonra bildirilecek bir tarihte British Council tarafından ücretsiz IELTS sınavına alınacaklardır.

 

 • 3. Dosyalarını TEV'e gönderen adaylar öncelikle dosyaları üzerinden TEV ve British Council tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından elemeye tabi tutulacaktır. Elemeleri geçen adaylar İstanbul ve Ankara'da İngilizce yapılacak ve tarihi daha sonra bildirilecek mülakata çağrılacaklardır. Mülakata çağırılan adayların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Mülakattan sonra adayların değerlendirmeleri tamamlanacak ve kendilerine bilgi verilecektir.

 

 • 4. Adayların, 28 Şubat 2011 tarihine kadar en az 2 programa başvurmaları gereklidir. Adaylar, İngiltere'deki en az iki öğretim kurumundan kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmaları kendileri yapacaklardır. (Adayın iki okuldan hangisine gideceğine gerektiğinde TEV ile British Council komisyonu karar verecektir.) Kabul belgelerinin 22 Nisan 2011 tarihine kadar TEV'e ulaştırılması gerekmektedir.

 

 • 5. Asil bursiyerliği kazananların okul ücretleri British Chevening tarafından sağlanacaktır ve karşılıksızdır. Türk Eğitim Vakfı ise bursiyerlerin yüksek lisans öğrenimleri süresince yaşam giderlerini karşılayacaktır. Bursiyerler yaşam gideri karşılığı olarak kendilerine ödenecek meblağ için Türk Eğitim Vakfı'na Noterden tasdikli Taahhütname ve Kefaletname vermeyi ve yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir.

 

 • 6. Bursiyerler öğrenimleri süresince TEV tarafından kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul edeceklerdir.

ÖNEMLİ NOT:

 • ¨ Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 • ¨ Türk Eğitim Vakfı ile British Chevening müşterek olarak yurt dışı bursları vermektedir. Bu nedenle her iki kuruluşun yurt dışı burs programlarından sadece birine başvurulabilir. Her iki kuruluşa da başvuranların adaylıkları işleme konmaz.
 • ¨ Yüksek lisans öğrenimi için burs tercihi ancak bir dalda yapılabileceğinden bu dalın müracaat formunda belirtilmesi gerekmektedir.
 • ¨ Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgeler düzgünce doldurularak, yazım sırasına göre yukarıdan aşağıya doğru, kapaklı plastik dosyaya takılarak, Vakfımıza elden verilecek veya postalanacaktır.
 • ¨ İngiltere'deki öğretim kurumları hakkında bilgi edinebilmek için www.britishcouncil.org.tr sitesinden educationuk/study in the uk bu sayfasından bütün bilgilere ulaşabilirsiniz.
 • ¨ İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez.

Başarılı adayların aşağıdaki özelliklere sahip olmaları gerekmektedir;

 • Geleceğe dair liderlik potansiyeli ve Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynamak üzere kapasite.
 • İngiltere'de eğitimin kariyerleri hem de ülkeleri için neden yararlı olacağına dair net bir bilinç.
 • Azim ve istek.
 • Değişim ve kurumsal gelişimde kararlılık.
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık
 • Hızla değişen koşullara uyum sağlama becerisi
 • Sosyal faaliyetlerde ve gönüllü çalışmalarda bulunmuş olmak.

 

İletişim ve Dosya Teslim Adresi:
Büyükdere Cad. No:111 K.8
TEV-Kocabaş İşhanı
34349-Gayrettepe-İSTANBUL

yurtdisiburs@tev.org.tr

Ayrıca eğitim danışmanlığı için buraya tıklayarak ayrıntılı bilgi alınabilir.