2012-2013 Yurt İçi Master-Doktora Burs Kontenjanlari Belli Oldu


Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan master ve doktora öğrencilerine burslar verecektir. Burslarımızdan tezli bölümdeki öğrenciler yararlanabilecektir.  

ADAYLIK ŞARTLARI :

  • I- Maddi İmkandan Mahrum Olmak:

     Malvarlığı  ve   gelir  durumuna  göre  maddi  desteğe  ihtiyacı  olmak,

  • II- Başarı Koşulları:
  • a) Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100'lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması)
  • b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması,
  • III- Yaş sınırı: Adayların Yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşını aşmamış olması.  

BAŞVURU ve EKLENECEK BELGELER:

Burslara Son Başvuru Tarihi: 16 Kasım 2012'dir. Başvurular sona ermiştir.

Burs başvurusu yapmak isteyenler TEV web adresinden temin edip tamamlayacakları "TEV Burs Başvuru Formu"na, Başvuru Formunda istenilen belgelere ilave olarak;  

  • a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömster, Hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek),
  • b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını, doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren üniversite belgelerini (Kayıt tarihi, sömester, doktora dalı açık olarak belirtilecek.),
  • c) Tüm adaylar:
  • - İki öğretim üyesinden alacakları tavsiye mektuplarını, uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda master veya doktora yapmak istediklerini anlatan kısa metni ve özgeçmişlerini,
  • - Tez aşamasındaki adaylar master ve doktora öğrenimlerinde aldıkları notları gösterir not dökümü belgelerini ekleyerek diğer belgeleriyle birlikte enstitü müdürlüklerine vereceklerdir.

SEÇİM :

Enstitü Müdürlüğüne bağlı Burs Komisyonu, istekliler arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre Türk Eğitim Vakfı'nca bildirilen sayı kadar asil ve yedek aday seçerek, komisyon üyeleri tarafından imzalanmış bir tutanak ekinde seçilen adayların istenilen belgelerini  (Burs Başvuru Formu ve ekinde istenilenler, yukarıda eklenecek belgeler kısmında belirtilen belgeler) Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü'ne gönderecektir. Sonuç TEV Genel Müdürlüğü'nce burs kazanan öğrencilere yazı ile duyurulacaktır.