31 Ekim 2013

2013-2014 Yüksek Lisans & Doktora (yurt içi) Burs Başvuruları İçin Başvurularımız Başlamıştır.


Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burslar vermektedir. Burslarımızdan tezli bölümdeki öğrenciler yararlanabilecektir.

ADAYLIK ŞARTLARI :

  • I- Maddi İmkandan Mahrum Olmak:

           Malvarlığı  ve   gelir  durumuna  göre  maddi  desteğe  ihtiyacı  olmak, başka bir kurumdan maaş, ücret ve burs almamak,

  • II- Başarı Koşulları:
  • a) Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100'lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması)
  • b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması,
  • III- Yaş sınırı: Adayların Yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşını aşmamış olması.  

BAŞVURU ve EKLENECEK BELGELER:

Burslara Son Başvuru Tarihi: 8 Kasım 2013'dür. Burs başvurusu yapmak isteyenler TEV web adresinden temin edip tamamlayacakları "TEV Burs Başvuru Formu"na, Başvuru Formunda istenilen belgelere ilave olarak;  

  • a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek),
  • b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını, doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren üniversite belgelerini (Kayıt tarihi, sömester, doktora dalı açık olarak belirtilecek.),
  • c) Tüm adaylar:
  • - İki öğretim üyesinden alacakları tavsiye mektuplarını, uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda master veya doktora yapmak istediklerini anlatan kısa metni ve özgeçmişlerini,
  • - Tez aşamasındaki adaylar yüksek lisans ve doktora öğrenimlerinde aldıkları notları gösterir not dökümü belgelerini

 ekleyerek diğer belgeleriyle birlikte enstitü müdürlüklerine vereceklerdir.

SEÇİM :

Enstitü Müdürlüğüne bağlı Burs Komisyonu, istekliler arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre adayları mülakatla değerlendirerek, Türk Eğitim Vakfı'nca bildirilen kontenjan kadar asil ve yedek aday seçerek, komisyon üyeleri tarafından imzalanmış bir tutanak ekinde seçilen adayların istenilen belgelerini  (Burs Başvuru Formu ve ekinde ve yukarıda eklenecek belgeler kısmında belirtilen belgeler) Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğüne gönderecektir. Sonuç TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere duyurulacak, web sitesinde de ilan edilecektir.

Not: Başvuruların 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren enstitülere ulaştırılmasını rica ederiz.

Yurt içi yüksek lisans ve doktora başvuru süresi sona ermiştir.