20 Eylül 2018

3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16.ıncı Maddesi Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Alınması İşi


Türk Eğitim Vakfı’na Ait Taşınmazlar için 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16.ıncı Maddesi Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Alımı Yapılacaktır. 

Hizmet Alımı Kapsamı: Türk Eğitim Vakfı’nın maliki bulunduğu muhtelif adreslerdeki taşınmazların 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16.ıncı maddesi ile beraberinde çıkartılan tebliğ ve genelge doğrultusunda yapı kayıt belgesinin oluşturulması için gerekli incelemelerin yapılarak, başvuru yapılması önerilen taşınmazlar için yapı kayıt belgesi başvurularının başlatılması ve kayıt belgesinin alınması için gerekli takip ve konuyla alakalı danışmanlık hizmeti alınması istenmektedir. 

Hizmet alımına konu taşınmaz bilgileri ile ihale şartnamesinin emlak@tev.org.tr adresinden mail yolu ile veya 0212 318 68 98 no.lu telefondan Emlak Müdürlüğü – Caner Altay’dan temin edebilirsiniz.

Söz konusu hizmet alımı işi için teklif vermek isteyen firmaların davet usulü ile 01.10.2018 tarihi saat 17:30’a kadar tekliflerini emlak@tev.org.tr adresi üzerinden ya da posta yoluyla “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:111 TEV-Kocabaş İşhanı Kat:6 Şişli-İstanbul” adresine ulaştırmalarını rica ederiz.   

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, ihale şartnamesi ve hizmet sözleşmesinde gerekli hallerde değişiklik yapmaya, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.