02 Ağustos 2016

Ankara - Apartman Vasıflı Binamızın Deprem Tahkiki ve Kentsel Dönüşüm İzinleri


Mülkiyeti Vakfımıza ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, tapunun 2538 Ada, 25 parselde kain 551 m² yüzölçümlü arsa üzerinde toplam 1155 m² kapalı alana sahip Bodrum+Zemin+3 Normal Kat’tan oluşan Apartman vasıflı binamızın deprem tahkiki yaptırılarak kentsel dönüşüm izinlerinin alınması hizmeti ihalesi işi  anahtar teslimi götürü bedel esasına göre Davet usulü ile ihale edilecektir. İstekli firmaların ÇŞB den yetki belgesi olması şarttır.

İhale 25.08.2016  Perşembe Günü  aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.

İsteklilerin Gayrettepe Büyükdere Caddesi No111 Kat 6-7-8 İstanbul

Tel: 0212-3186860  Tel : 0530 961 83 86  Fax : 0212-2175960 E- mail : cgenc@tev.org.tr

adresinden  16 Ağustos 2016 Salı gününden   itibaren ihale evrakını alabilirler. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.