08 Haziran 2018

Ankara Yurt için Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemeği Hizmet Alım İşi


Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi işletmesi Ankara Şubesi tarafından, Özel Türk Eğitim Vakfı Sedef Ölçer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’ nda akşam yemeği ve sabah kahvaltısı hizmet alımı işi kapalı zarf teklif usulü ile ihale edilecektir. 

İhale, 29.06.2018 Cuma Günü saat 10’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. 

İstekliler, ihale evraklarını Eti Mahallesi GMK Bulvarı No:68 Maltepe/Çankaya/ANKARA adresinden alabilirler veya mail aracılığı ile talep edebilirler. 

Tel: 0312 230 89 83 e-mail: hemen@tev.org.tr 

İsteklilerin ihale dokümanında belirtilen şekilde en geç 27.06.2018 Çarşamba Günü saat 17.00’ye kadar tekliflerini kapalı zarf olmak üzere göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir. 

İhalenin yapılacağı adres: Büyükdere Cad. No: 111/7-8-9 Mecidiyeköy/Şişli/İSTANBUL