-
-
-
06 Nisan 2018

Bağışçılarımız için Tıbbi Danışmanlık, Acil ve Destek Sağlık Hizmetleri Alımı


Türk Eğitim Vakfı tarafından, Türkiye genelindeki bağışçılarımıza yönelik Tıbbi Danışmanlık, Acil ve Destek Sağlık Hizmetleri ile ilgili hizmet alımı işi davet usulü ile ihale edilecektir. 

Söz konusu hizmet, bir yıl süre ile “01 Mayıs 2018 - 30 Nisan 2019” tarihleri arasında tam gün (24 saat) esasına göre alınacaktır.  

İhale, 17 Nisan 2018 Salı günü saat 10.00’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. 

İstekliler, ihale hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda iletişim bilgileri bulunan Gözde Şahinkaya ile 09.00-17.30 saatleri arasında iletişim kurabilirler. 

Santral Tel: (0212) 318 68 00  Direkt Tel: (0212) 318 68 64  Fax: (0212) 217 58 57  E-posta: gsahinkaya@tev.org.tr 

TEV Genel Müdürlük:

Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:8 Gayrettepe,  Şişli/İstanbul  

İsteklilerin tekliflerini “17 Nisan 2018 Salı günü saat 10.00’a kadar” TEV Genel Müdürlük adresine e-posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.