05 Haziran 2018

Dr. Orhan Birman Köşkü Yapı Denetim Hizmeti İhalesi


Vakfımıza ait olan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Gülbahar Mahallesi, 307 Pafta 1961 Ada 12 Parselde kain 853 m² yüzölçümlü arsa üzerinde yaklaşık 280 m² yapı oturumu olan 2 Normal Kat+ Çatı Katı olarak dağılımlı  ~700 m² kapalı alana sahip Kargir Garajı olan Apartman vasıflı  taşınmazın “Yapı Denetim Hizmeti İhalesi” yapılması gerekmektedir. 

Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecek işin ihale tarihi 29.06.2018 Cuma günü olup 22.06.2018 tarihi itibarı ile ilgili ihale dosyalarını inşaat departmanımızdan temin edebilirsiniz. 26.06.2018 tarihine kadar ihale hususunda sorularınızı aşağıda yer alan adreslere mail yolu ile iletebilirsiniz.  

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

TEV Merkez adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 111 TEV Kocabaş İşhanı  Kat: 6-7-8 PK: 34349   Şişli / İstanbul 

Tolga Küçükhasköylü ( İnş Md.)  : tkucukhaskoylu@tev.org.tr

Hakan Okur ( İnş. Tek. ) : hokur@tev.org.tr