29 Kasım 2016

E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Altyapı Oluşturulma Proje İhalesi - TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisad


Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisadi İşletmesi olarak kullanılacak program ve  alt yapının oluşturulması için hizmet alımı işi teklif alma usulü ile ihale edilecektir.  

İsteklilerin 10/12/2016 Cumartesi tarihi saat 17.30’a kadar tekliflerini tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. 

İletişim için:

TEVİTÖL Muhasebe Müdürlüğü

Tel: 0262 679 36 07

Cep 0536 569 47 36

e-posta: nkocoglu@tevitol.k12.tr  

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.