16 Ocak 2017

Hürriyet Gazetesi Türkiye Genelinde Yayınlanmak Üzere Anma İlanı İhalesi


Türk Eğitim Vakfı tarafından, siyah-beyaz, 5 sütun 15 cm boyutlarında, Hürriyet gazetesi Türkiye genelinde yayınlanmak üzere anma ilanı işi davet usulü ile ihale edilecektir. 

Söz konusu alım işi için isteklilerin 3 Şubat Cuma günü saat 14.00’e kadar tekliflerini KDV dahil olmak üzere TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

İhale, 3 Şubat Cuma günü saat 14.00’te aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. 

TEV Genel Müdürlük

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Gayrettepe / İstanbul Tel: (0212) 318 68 00

Tel: 0212-318 68 65, 0212 318 68 00, Fax : 0212-2175857 E- mail : tev_bagiscilar@tev.org.tr

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir