05 Eylül 2018

İlk Fırsat Programı Tarafından Desteklenen Pozisyonlarımız Adaylarını Bekliyor.


Türk Eğitim Vakfı olarak Esas Sosyal ile İlk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız işbirliği kapsamında bir yıl boyunca (Ocak – Aralık 2019)tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat’ın eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz.

Açık Pozisyonlar:

 • İnsan Kaynakları Sorumlusu
 • Bilgi İşlem Sorumlusu
 • Muhasebe Sorumlusu
 • Kurumsal İletişim Sorumlusu

Son başvuru tarihi 5 Ekim 2018

Başvuracak gençlerin üniversiteden 2017 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

Sıkça sorulan soruları lütfen okuyunuz:

Başvuru için gerekli kriterler:

Türk Eğitim Vakfı İlk Fırsat tarafından desteklenen bu pozisyonlar başvuracak kişilerin;

 • Ekim 2018 itibariyle 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış
 • Daha önce tam zamanlı çalışmamış
 • Üniversiteden 2017 Haziran ve sonrasında mezun olmuş
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/100’lük sisteme göre en az 65
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı Türk Eğitim Vakfı’nda çalışmaya taahhüt etmesi
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına katılım sağlaması

Pozisyon Hakkında Bilgi:

(Başvurular yalnızca bu sayfada yer alan online formlar üzerinden gerçekleştirilecektir)

 İnsan Kaynakları Sorumlusu:

 • İnsan Kaynakları ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ait bölümlerden mezun
 • Tercihen daha önce İnsan Kaynakları bölümünde staj deneyimi olan
 • Kariyerine İnsan Kaynakları alanında devam etmek isteyen
 • Tercihen MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen
 • Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü
 • Hızlı öğrenebilen ve aynı anda farklı işlere odaklanabilen
 • Sonuç odaklı ve takipçi olan
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünebilen

adayların başvurularını bekliyoruz.

İş Tanımı:

 • İnsan kaynakları faaliyet alanı içinde yer alan tüm işlerle ilgili destek verilmesi
 • İşe giriş ve çıkış işlemlerine destek verilmesi, bordro işlemlerine destek olunması, sözleşme, fatura vb. süreçlerinin takibinin yapılması
 • İlanların hazırlanması, görüşmelerin organize edilmesi, referans kontrollerinin yapılması, seçme yerleştirme, performans, eğitim süreçlerine destek verilmesi, gönüllü/ stajyerlerin seçimine destek olunması
 • İK Raporlamalarına yönelik çalışmalara katkıda bulunulması, bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinin sağlanması
 • Performans değerlendirme sürecinde operasyönel destek verilmesi, çalışan özlük bilgilerine ilişkin arşiv oluşturulması ve bilgi güncellemelerinde rol alınması
 • İnsan kaynakları birimi tarafından yürütülen tüm projelere aktif destek verilmesi
 • Ödeme süreçlerine ve insan kaynakları gelişim projelerine destek verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen görevlerin tamamlanması, gönüllü başvurularının takibinin yapılması
 • Hastalık rapor takibinin yapılması ve bu raporları sistemden onaylanması
 • Personel verilerinin sisteme girilmesi, ilgili sistem üzerinde personel sicil kayıtlarının açılması, özlük dosyaları evrak sürecinin talip edilmesi
 • Çalışan izin sürecinin takibi ve yürütülmesi
 • Satın alma ve ihale süreçlerine destek olunması
 • Yıl içinde İK tarafından yapılacak olan etkinlikleri planlama, organize etme ve etkinlik takvimi oluşturmada destek olunması

TEV

Muhasebe Sorumlusu

 • Muhasebe ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ait bölümlerden mezun
 • Tercihen daha önce Muhasebe bölümünde staj yapmış
 • Kariyerine Muhasebe alanında devam etmek isteyen
 • Tercihen MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen
 • Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü
 • Hızlı öğrenebilen ve aynı anda farklı işlere odaklanabilen
 • Sonuç odaklı ve takipçi olan
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünebilen

adayların başvurularını bekliyoruz.

İş Tanımı:

 • Fatura, masraf formu ve benzeri resmi evrakın mevzuata, sözleşmeye, eklerine veya şekil/usul şartlarına göre kontrollerinin ve muhasebe kayıtlarının yapılması ve takip edilmesi,
 • Sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesinin ve benzeri bildirimlerin hazırlanmasına destek verilmesi,
 • Satıcı ve diğer cari hesapların izlenmesi, mutabakatlarının yapılması ve haftalık ödemelerinin gerçekleştirilmesine destek verilmesi,
 • Sabit kıymetlerin, proje ve yatırımların ERP’ye tanımlanması,
 • Aylık fiş dökümlerinin ilgili evraklara takılmasına destek verilmesi,
 • Dönemsel denetim çalışmalarına destek verilmesi,
 • İhtiyaç olduğunda diğer günlük muhasebe işlemlerine destek verilmesi

TEV

Bilgi İşlem Sorumlusu  

 • Tercihen üniversitelerin Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı veya benzeri bölümlerden mezun,
 • MS. Office programlarını kullanabilen, tercihen Microsoft Dynamics AX ( Axapta ) X++ projeleri konusunda bilgi sahibi,
 • Tercihen ERP uygulamaları ve projeleri konusunda bilgi sahibi veya kendini bu alanda geliştirmek isteyen,
 • Tercihen nesne tabanlı programlama bilgisi olan( ASP.Net, C#, MS Visual Studio),
 • Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş, öğrenmeyi seven, sorumluluk bilinci üst düzeyde olan,
 • En az bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi konusunda bilgi sahibi olan ( tercihen MS SQL ),
 • Tercihen Literatürü takip edebilecek seviyede İngilizce bilen, 
 • Dokümantasyon yeteneğine sahip, yaptığı işi yazılı hale getirmeyi seven,
 • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş,
 • İletişim becerisi yüksek,
 • İş akışı ve algoritma kurma yeteneği olan,
 • Düzenli ve enerjik,
 • Hoşgörüsü yüksek, 

adayların başvurularını bekliyoruz.

İş Tanımı:

 • Bilgi İşlem Talep Formlarının takip edilmesi,
 • Ofis içi operatif işlere destek vermesi,
 • Dynamics AX ERP sisteminde geliştirme ihtiyaçlarına göre gerekli kod geliştirmelerini gerçekleştirmek,
 • Dynamics AX sisteminde yetkilendirme ve loglama yapmak,
 • MS Dynamics AX sistemi ile dış sistemler arasında entegrasyon geliştirmelerini yapmak,
 • Geliştirilen uygulamaların testlerini ve dokümantasyonunu yapmak

TEV

Kurumsal İletişim Sorumlusu

 • Halkla ilişkiler, Reklamcılık, Medya ve İletişimi, Gazetecilik vb. bölümlerden mezun
 • Tercihen daha önce Kurumsal İletişim, Reklam, Halkla İlişkiler yönetimi konularından birinde staj deneyimi olan
 • Tercihen kurumsal Sosyal Sorumluluk, Web sitesi ile Sosyal Ağ yönetimi konularına ilgili
 • Özellikle Excel, Powerpoint ve Word olmak üzere tüm Office uygulamaları başlangıç seviyesi
 • Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü, editoryal çalışmalar konusunda yetenekli
 • İletişim becerilerine sahip
 • Araştırmacı, yeniliklere ve değişime açık, yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş
 • Ekip çalışmasında ve insan ilişkilerinde başarılı

adayların başvurularını bekliyoruz.

İş Tanımı

 • Kurumsal ve bireysel bağışçılara yönelik vakıf faaliyetlerinin paylaşıldığı davetler (yıldönümü yemeği, kurumsal davet, mütevelli kadın üye ve üye eşleri daveti vb.) eğitim kurumlarının açılışları (okullar ve yurtlar), bursiyer basına tanıtım toplantıları (yurtiçi, yurtdışı, ÜBB vb.) gibi organizasyonlarda görev alınması
 • Bağışçı anma organizasyonları (Zeki  Müren, Safiye Ayla, Türkan Sedefoğlu, Macide Tanır vb.), bursiyerlere yönelik etkinliklerin iletişimini yürütür ve kurumsal işbirliklerinin iletişiminde görev alınması
 • Sosyal medya ve web sitesi iletişim planının yürütülmesine destek verilmesi
 • Vakfın ve iktisadi işletmelerin tanıtımına ve faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik; TV reklamı, radyo spotu, açık hava reklamları, banner, slider, postlar, broşür, katalog, afiş, ilan, takvim, ajanda, promosyon malzemeleri, e-bülten, mailing  gibi basılı ve  görsel tanıtım malzemelerinin hazırlanması ve üretilmesine destek olunması
 • Yıllık faaliyet raporununun içeriğinin ilgili birimlerden temini ve konsolide edilerek kontrolünün yapılması, tasarımının oluşturulması ve basılı hale getirilerek dağıtımının gerçekleştirilmesine destek olunması

TEV

İlk Fırsat Programı Hakkında
Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla işbirliği içinde hayata geçirilen İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) deneyim kazanmalarını desteklemektedir.  
Türk Eğitim Vakfı bu program kapsamında işbirliği yapılan kuruluşlardan biridir. Yukarıdaki pozisyonlara iş başvuru yapan ve seçilen genç katılımcı, Türk Eğitim Vakfı’nda 12 ay boyunca iş başı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.
Buna ek olarak, genç katılımcı İlk Fırsat tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.
Programı tamamlayan gençler hem çalıştıkları kurum, hem de İlk Fırsat Programı’ndan referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır. İlk Fırsat programı hakkında bilgi için: tıklayınız.