02 Ekim 2017

İlk Fırsat Programı tarafından desteklenen pozisyonlarımız adaylarını bekliyor.


Türk Eğitim Vakfı olarak Esas Sosyal ile İlk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız işbirliği kapsamında bir yıl boyunca (Ocak – Aralık 2018) tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat’ ın eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz.

Açık Pozisyonlar:

 • İnsan Kaynakları Sorumlusu- Son başvuru tarihi 3 Kasım 2017
 • Muhasebe Sorumlusu- Son başvuru tarihi 3 Kasım 2017
 • Bilgi İşlem Sorumlusu- Son başvuru tarihi 3 Kasım 2017

Başvuracak gençlerin üniversiteden 2016 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir.  Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

Sıkça sorulan soruları lütfen okuyunuz:

Başvuru için gerekli kriterler:

Türk Eğitim Vakfı ve İlk Fırsat tarafından desteklenen bu pozisyonlara başvuracak kişilerin;

 • Ekim 2017 itibariyle 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış
 • Daha önce tam zamanlı çalışmamış
 • Üniversiteden 2016 Haziran ve sonrasında mezun olmuş
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100 ’lük sisteme göre en az 65
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı Türk Eğitim Vakfı’nda çalışmaya taahhüt etmesi
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına katılım sağlaması
 • Aşağıdaki üniversitelerden birinden mezun olmuş olması gerekmektedir.

 

1

Ondokuz Mayıs Ü.

31

Recep Tayyip Erdoğan Ü.

2

Süleyman Demirel Ü.

32

Bülent Ecevit Ü.

3

Eskişehir Osmangazi Ü.

33

Niğde Ü.

4

Uludağ Ü.

34

Namık Kemal Ü.

5

Dicle Ü.

35

Aksaray Ü.

6

Akdeniz Ü.

36

Bozok Ü.

7

Sakarya Ü.

37

Kafkas Ü.

8

İnönü Ü.

38

Sinop Ü.

9

Gaziantep Ü.

39

Galatasaray Ü.

10

Yüzüncü Yıl Ü.

40

Necmettin Erbakan Ü.

11

Çanakkale Onsekiz Mart Ü.

41

Adıyaman Ü.

12

Anadolu Ü.

42

Hitit Ü.

13

Kocaeli Ü.

43

Karabük Ü.

14

Pamukkale Ü.

44

Osmaniye Korkut Ata Ü.

15

Abant İzzet Baysal Ü.

45

Bartın Ü.

16

Gaziosman Paşa Ü.

46

Bingöl Ü.

17

Celal Bayar Ü.

47

Gümüşhane Ü.

18

Mersin Ü.

48

Çankırı Karatekin Ü.

19

Afyon Kocatepe Ü.

49

Kahramanoğlu Mehmet Bey Ü.

20

Kırıkkale Ü.

50

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

21

Mustafa Kemal Ü.

51

Ahi Evran Ü.

22

Dumlupınar Ü.

52

Erzincan Ü.

23

Muğla Sıtkı Kocaman Ü.

53

Yalova Ü.

24

Harran Ü.

54

Batman Ü.

25

Düzce Ü.

55

Ordu Ü.

26

Adnan Menderes Ü.

56

Bayburt Ü.

27

Balıkesir Ü.

57

Mehmet Akif Ersoy

28

Cumhuriyet Ü.

58

Bitlis Eren

29

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü.

59

Tunceli

30

Trakya Ü.

   

Pozisyon Hakkında Bilgi:

(Başvurular yalnızca bu sayfada yer alan online formlar üzerinden gerçekleştirilecektir)

İnsan Kaynakları Sorumlusu:

 • Üniversitelerin tercihen İnsan Kaynakları ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ait bölümlerinden mezun
 • Daha önce İnsan Kaynakları bölümünde staj yapmış
 • Kariyerine İnsan Kaynakları alanında devam etmek isteyen
 • MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen
 • Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü
 • Hızlı öğrenebilen ve aynı anda farklı işlere odaklanabilen
 • Sonuç odaklı ve takipçi olan
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünebilen

adayların başvurularını bekliyoruz.

İş Tanımı:

 • İnsan kaynakları faaliyet alanı içinde yer alan tüm işlerle ilgili destek verilmesi
 • İşe giriş ve çıkış işlemlerine destek verilmesi, bordro işlemlerine destek olunması, sözleşme, fatura vb. süreçlerinin takibinin yapılması
 • İlanların hazırlanması, görüşmelerin organize edilmesi, referans kontrollerinin yapılması, seçme yerleştirme, performans, eğitim süreçlerine destek verilmesi, gönüllü/ stajyerlerin seçimine destek olunması
 • İK Raporlamalarına yönelik çalışmalara katkıda bulunulması, bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinin sağlanması
 • Performans değerlendirme sürecinde operasyönel destek verilmesi, çalışan özlük bilgilerine ilişkin arşiv oluşturma ve bilgi güncellemelerinde rol alınması
 • İnsan kaynakları birimi tarafından yürütülen tüm projelere aktif destek verilmesi
 • Ödeme süreçlerine ve insan kaynakları gelişim projelerine destek verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen görevlerin tamamlanması, gönüllü başvurularının takibinin yapılması
 • Hastalık rapor takibinin yapılması ve bu raporları sistemden onaylanması
 • Personel  verilerinin sisteme girilmesi, ilgili sistem üzerinde personel sicil kayıtlarının açılması, özlük dosyaları evrak sürecinin talip edilmesi
 • Çalışan izin sürecinin takibi ve yürütülmesi
 • Satın alma ve ihale süreçlerine destek olunması
 • Yıl içinde İK tarafından yapılacak olan etkinlikleri planlama, organize etme ve  etkinlik takvimi oluşturmada destek olunması

TEV

Muhasebe Sorumlusu

 • Üniversitelerin Muhasebe ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ait bölümlerinden mezun
 • Daha önce Muhasebe bölümünde staj yapmış
 • Kariyerine Muhasebe alanında devam etmek isteyen
 • MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen
 • Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü
 • Hızlı öğrenebilen ve aynı anda farklı işlere odaklanabilen
 • Sonuç odaklı ve takipçi olan
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünebilen

adayların başvurularını bekliyoruz.

İş Tanımı:

 • Fatura, masraf formu ve benzeri resmi evrakın günlük muhasebe kayıtlarının yapılması, muhasebe kayıtlarının dosyalanması
 • Firmalar ile cari hesap mutabakatlarının aylık olarak yapılması, haftalık ödemelerin gerçekleştirilmesi
 • Bağış makbuzlarının hazırlanması ve muhasebe sistemine aktarılması
 • Dönemsel denetim çalışmalarına destek verilmesi
 • Ödemelerin, banka hesaplarının sistemli bir şekilde izlenmesi ve işlenmesi, resmi daireler, idari işlemler ve alış faturalarının işlenmesi ve takibi
 • Muhasebe evrakının mevzuata, sözleşmeye, eklerine veya şekil/usul şartlarına göre kontrollerini ve muhasebeleştirilmesinin yapılması, muhtasar beyannamesinin sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesi ve benzeri bildirimlerin hazırlanmasına destek verilmesi
 • Satıcı ve diğer cari hesapları izlenmesi, mutabakatlarının yapılması ve haftalık ödemelerini gerçekleştirilmesi, sabit kıymetlerin, proje ve yatırımların ERP’ ye tanımlaması, yurtiçi ve yurt dışından gelen burs geri ödemelerinin kontrolü ve muhasebe kayıtlarının yapılması
 • Aylık fiş dökümlerinin ilgili evraklara takılması, paylaştırılan şube evraklarının şekil şartlarına bakılması, ihale takviminin hazırlanması
 • Günlük banka işlemleri olarak hesaplar arası virman işlemlerinin, banka hesaplarına gelen her türlü masraf ve kesintilerin muhasebeleştirilme işlemlerinin yapılması, ay sonu vadesiz TL ve döviz hesaplarının mutabakatlarının sağlanması, bankalardan hesap cüzdanları ve banka ekstrelerinin alınması
 • Gelen bağışların muhasebe kayıtlarının doğruluğu ve banka hesaplarının kontrolü, Likit fon girişleri muhasebe kayıtlarının yapılması, sürdürülebilir fonların istenildiğinde güncel fon ve mali bilgilendirilmesini üst yöneticilerine ve ilgili birimlere bildirilmesi

TEV

Bilgi İşlem Sorumlusu  

 • Üniversitelerin tercihen Bilgi Teknolojileri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ait bölümlerinden mezun
 • Tercihen daha önce Bilgi Teknolojileri bölümünde staj yapmış
 • Kariyerine Bilgi Teknolojileri alanında devam etmek isteyen
 • MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen
 • Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü
 • Hızlı öğrenebilen ve aynı anda farklı işlere odaklanabilen
 • Sonuç odaklı ve takipçi olan
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünebilen

adayların başvurularını bekliyoruz.

İş Tanımı:

 • Bilgi teknolojileri alanındaki ihtiyaçlar doğrultunda araştırma yapılarak kaynak geliştirme bölümünden destek istenmesi, bağış alınamıyorsa teklif alınması ve yöneticiye sunulması
 • Bağışçı, muhasebe, gönüllü ve insan kaynaklarına ilişkin alt yapı sisteminin ihtiyaç analizlerinin yapılması, ilgili danışman ve bölümler arası iletişimin kurulması, ilgili bölümler ile çalışarak veri girişlerinin yapılmasını ve verilerin güncelliğinin sağlanması
 • Envanter sisteminin kurulması ve güncel tutulması için gerekli yönetmeliklerin oluşturulmasına destek verilmesi, elektronik arşiv sisteminin kurulması ve personele bu konuda eğitim verilmesi
 • BİLNET ile koordinasyon içinde okul ve merkezdeki bilgisayar donanımlarının bakımının yapılması, sorunların giderilmesi, yedeklemelerin izlemesi
 • İşe girişi ve çıkışı yapılan kişilerin e-posta hesaplarının açılması ve kapatılması işlemlerinin yapılması, geri dönüşüm sürecinin takip edilmesi, Microsoft Office 365 sürecinin koordine edilmesi ve işlerin tedarikçi firmayla birlikte yürütülmesi, lisans süreçlerini ve sözleşmelerini takip edilmesi
 • Dynamics AX ERP sisteminde geliştirme ihtiyaçlarına göre gerekli kod geliştirilmesi, sistemde ihtiyaçlara göre düzeltme/iyileştirme yapılması, hata giderilmesi, rapor hazırlanması ve geliştirilen uygulamaların testlerinin yapılması,  Dynamics AX sisteminde kullanıcı yetkilendirme ve loglama yapılması ve MS Dynamics AX sistemi ile dış sistemler arasında entegrasyon geliştirilmesi
 • İhtiyaçların belirlenmesi adına kullanıcılarla analiz yapılması
 •  Kurum içindeki tüm departmanlardan gelen bilgi işlem talep formlarının takip edilmesi
 • Yapılan geliştirmeler hakkında kullanıcılara eğitim verilmesi

TEV

İlk Fırsat Programı Hakkında

Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla işbirliği içinde hayata geçirilen İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) deneyim kazanmalarını desteklemektedir. 

Türk Eğitim Vakfı, bu program kapsamında işbirliği yapılan kuruluşlardan biridir. Yukarıdaki pozisyonlara iş başvuru yapan ve seçilen genç katılımcı, Türk Eğitim Vakfı’ nda 12 ay boyunca iş başı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

Buna ek olarak, genç katılımcı İlk Fırsat tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

Programı tamamlayan gençler hem çalıştıkları kurum, hem de İlk Fırsat Programı’ndan referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır. İlk Fırsat programı hakkında bilgi için tıklayınız.