17 Kasım 2017

İnsan Kaynakları Personel Bordrolama Hizmeti Alımı


Türk Eğitim Vakfı adına, personel bordrolama hizmetinin dışarıya verilmesi kapsamında davet usulü yöntemine göre ihale ile hizmet satın alınacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini 08 Aralık Cuma gününe kadar aşağıdaki adrese elden teslimi veya e-posta ile göndermeleri rica olunur. 

TEV İnsan Kaynakları Birimi ile iletişime geçerek gerekli bilgileri edinebilirsiniz. 

Tel: 0212-318 68 76, 0212 318 68 77, Fax : 0212-2175857

E- mail : gsaltan@tev.org.tr / eorhan@tev.org.tr  

TEV Genel Müdürlük 

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 318 68 00 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.