02 Ağustos 2016

İstanbul - Apartman Vasıflı Binamızın Deprem Tahkiki ve Kentsel Dönüşüm İzinleri


Mülkiyeti Vakfımıza ait, ait olan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Gülbahar Mahallesi, 307 Pafta 1961 Ada 12 Parselde kain 853 m² yüzölçümlü arsa üzerinde yaklaşık 280 m² yapı oturumu olan 2 Normal Kat+ Çatı Katı olarak dağılımlı ~700 m² kapalı alana sahip Kargir Garajı olan Apartman vasıflı binamızın deprem tahkiki yaptırılarak kentsel dönüşüm izinlerinin alınması hizmeti ihalesi işi anahtar teslimi götürü bedel esasına göre Davet usulü ile ihale edilecektir. İstekli firmaların ÇŞB den yetki belgesi olması şarttır.

İhale 25.08.2016  Perşembe Günü  aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.

İsteklilerin Gayrettepe Büyükdere Caddesi No111 Kat 6-7-8 İstanbul

Tel: 0212-3186860  Tel : 0530 961 83 86  Fax : 0212-2175960 E- mail : cgenc@tev.org.tr adresinden 

16 Ağustos 2016 Salı gününden   itibaren ihale evrakını alabilirler. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.