03 Haziran 2016

İstanbul'daki Arsa İçin Ön Tasarım Projesi Yapım İhalesi


Mülkiyeti Vakfımıza ait, İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, Sırtyolu Mevkiinde bulunan arsa üzerine Lojistik tesisi yapılması amacı ile ön tasarım projesi yapımı ihalesi yapılacaktır. İstekli firmaların 5 yıl Türkiye’ de mimari tasarım yapmış olmaları şarttır.

İhale 14.07.2016  Salı Günü  aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.

İsteklilerin Gayrettepe Büyükdere Caddesi No111 Kat 6-7-8 İstanbul

Tel: 0212-3186860  Tel : 0530 961 83 86  Fax : 0212-2175960 E- mail : cgenc@tev.org.tr adresinden 29 Haziran
2016 Çarşamba gününden itibaren ihale evrakı CD yi alabilirler. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.