-
-
-
27 Haziran 2019

Kurbanlık Alım İhalesi


Türk Eğitim Vakfı tarafından “6 adet Küçükbaş Karaman Koç Kurbanlık Hayvan satın alımı, kesimi, paketlenmesi işlemi (16-18 kg kemikli et çıkacak şekilde)” alma işi davet usulü ile ihale edilecektir. 

İhale tarihi 22.07.2019 Pazartesi günü olup, ihale saat 14.00’te TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin 22.07.2019 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar yazılı tekliflerini, TEV Genel Müdürlük adresine e-posta/fax ile göndermeleri veya teklif asıllarını elden teslim etmeleri rica olunur. 

Teklifleriniz için aşağıdaki iletişim adreslerine telefon, fax veya e-posta ile ulaşabilirsiniz.

Tel:(0212) 318 68 23 veya Gsm:(0505) 574 54 03, Fax:(0212) 217 56 90  

E-posta: asungulu@tev.org.tr (Abdurahman Süngülü)

TEV Genel Müdürlük

Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:8, 34394 Gayrettepe, Şişli/İstanbul 

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.