11 Temmuz 2018

Kurbanlık Alımı İhalesi


Türk Eğitim Vakfı tarafından “6 adet Küçükbaş Karaman Koç Kurbanlık Hayvan satın alımı, kesimi, paketlenmesi işlemi (16-18 kg kemikli et çıkacak şekilde)” alma işi davet usulü ile ihale edilecektir. 

İhale tarihi 13.08.2018 Pazartesi günü olup, ihale saat 10.00’da TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin 13.08.2018 Pazartesi günü, saat 10.00’a kadar yazılı tekliflerini, TEV Genel Müdürlük adresine e-posta/fax ile göndermeleri veya teklif asıllarını elden teslim etmeleri rica olunur. 

Teklifleriniz için aşağıdaki iletişim adreslerine telefon, fax veya e-posta ile ulaşabilirsiniz.

Tel:(0212) 318 68 64 veya (0212) 318 68 00, Fax:(0212) 217 59 60  

E-posta: gsahinkaya@tev.org.tr 

TEV Genel Müdürlük

Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:8, 34394, Şişli/İstanbul 

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.