04 Aralık 2017

Mezar Bakımı ve Onarımı Hizmet Alım İhalesi - İstanbul


Türk Eğitim Vakfı’nın İstanbul ve Kocaeli illerinde vefat etmiş bağışçı ve yakınlarına ait, İstanbul, Kocaeli İl sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 240 adet İstanbul ve 7 adet Kocaeli olmak üzere  “Mezar Yerlerinin Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı İşi” Davet Usulü ile ihale edilecektir.  

Mezar yerlerinin bakım ve onarımı hizmet alımı işi ayrıca sözleşme dönemi içinde eklenecek mezarların aylık dönemler halinde düzenli olarak, kontrolü, bakım ve onarımlarının yapılması, kırılan, dökülen sıva, mermer, seramik, mozaik gibi kaplama maddelerinin tamirinin yapılması, yosun tutmuş, dış etkiler nedeni ile kararmış mermerlerin silme, yıkama işlemlerinin yapılması, mezarların daimi olarak bakımlı olmasının sağlanması, düzenli olarak mezarların toprağının havalandırılması, yabani otların temizlenmesi, bitkilerin budanması, çevre temizliğinin yapılması ve çiçeklendirilmesi hizmetlerini kapsayacaktır. 

Yüklenici bakımını yapacağı her bir mezar yeri için KDV hariç fiyat teklifi verecektir.  

Detaylar için Tel:(0212) 318 6866 / Gsm:(0506) 595 9737 No’lu telefonların aranması veya taleplerinizin afidan@tev.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. İsteklilerin 15.12.2017 Cuma günü saat:14.00’e kadar yazılı tekliflerini (kaşeli/imzalı) TEV Genel Müdürlük adresine e-posta/faks ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur.  

TEV Genel Müdürlük: Esentepe Mah., Büyükdere Cad., Kocabaş İşhanı, No:111 Kat:8 Şişli/İstanbul  Santral Tel:(0212) 318 6800  Faks:(0212) 217 5690 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.