04 Aralık 2017

Mezar Bakımı ve Onarımı Hizmet Alım İhalesi - İzmir


Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir, Aydın, Manisa illerinde vefat etmiş bağışçı ve yakınlarına ait, İzmir, Aydın, Manisa İl sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 100 adet “Mezar Yerlerinin Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı İşi” Davet Usulü ile ihale edilecektir.  

Mezar yerlerinin bakım ve onarımı hizmet alımı işi ayrıca sözleşme dönemi içinde eklenecek mezarların aylık dönemler halinde düzenli olarak, kontrolü, bakım ve onarımlarının yapılması, kırılan, dökülen sıva, mermer, seramik, mozaik gibi kaplama maddelerinin tamirinin yapılması, yosun tutmuş, dış etkiler nedeni ile kararmış mermerlerin silme, yıkama işlemlerinin yapılması, mezarların daimi olarak bakımlı olmasının sağlanması, düzenli olarak mezarların toprağının havalandırılması, yabani otların temizlenmesi, bitkilerin budanması, çevre temizliğinin yapılması ve çiçeklendirilmesi hizmetlerini kapsayacaktır. 

Yüklenici bakımını yapacağı her bir mezar yeri için KDV hariç fiyat teklifi verecektir.  

Detaylar için Tel:(0232) 441 2144 / Gsm:(0554) 326 7202 No’lu telefonların aranması veya taleplerinizin tcelikkaya@tev.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. İsteklilerin 15.12.2017 Cuma günü saat:14.00’e kadar yazılı tekliflerini (kaşeli/imzalı) TEV İzmir Şube Başkanlığı adresine e-posta/faks ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur.  

TEV İzmir Şube Başkanlığı: Akdeniz Cad. No:14 Kat:1/102 Birsel İş Merkezi Pasaport/izmir

Tel:(0232) 441 2144  Faks:(0232) 441 2145 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.