05 Aralık 2017

Personel için Yeni Yıl Hediye Paketi Alımı


Türk Eğitim Vakfı adına, personellere dağıtılmak üzere 112 adet Yeni Yıl Hediye Paketi alımı davet usulüne göre ihale ile satın alınacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini 19 Aralık Cuma gününe kadar aşağıdaki adrese elden teslimi veya e-posta ile göndermeleri rica olunur. 

TEV İnsan Kaynakları Birimi ile iletişime geçerek teknik şartname ve malzeme listesini edinebilirsiniz. 

Tel: 0212-318 68 76, 0212 318 68 77, Fax : 0212-2175857

E- mail : gsaltan@tev.org.tr / eorhan@tev.org.tr 

TEV Genel Müdürlük

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 318 68 00 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.