01 Ekim 2018

Proje ve Ar-ge Danışmanlığı


Türk Eğitim Vakfı’nın yapacağı geri ödemeli veya ödemesiz kaynak sağlayan hibe ve fonlar için proje başvurusu yapılması, yönetimi, raporlaması, koordinasyonu gibi konularda danışmanlık hizmeti davet usulüne göre ihale edilecektir. 

İsteklilerin 30 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 10:00’ a kadar tekliflerini TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

Tel: 0212-318 68 00 Fax: 0212-217 58 57 E-mail:  bagisprojeleri@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 111 Kat: 6-7-8 Gayrettepe / İstanbul 

İhale, 30 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 10.00’ da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmek de serbesttir.