23 Mayıs 2017

Sabah – Öğle – Akşam - Beslenme Yemek İhalesi (Tevitöl)


Türk Eğitim Vakfı  İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisadi İşletmesi öğrencileri  için sabah, öğle, akşam ile her öğün arası beslenme yemek hizmet alımı işi, kapalı zarf teklif usulü ile ihale edilecektir. 

İhale, 21/06/2017 Çarşamba Günü saat 10:00’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. 

İstekliler, ihale evraklarını Gayrettepe Büyükdere Caddesi No:111 Kat:7 İstanbul adresinden alabilirler veya mail aracılığı ile talep edebilirler. 

Tel: 0212-318 68 74, 0212 318 68 00, Fax : 0212-2175857 E- mail : nkocoglu@tevitol.k12.tr,  dozcan@tev.org.tr 

TEV Genel Müdürlük:  Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Gayrettepe / İstanbul Tel: (0212) 318 68 00

İsteklilerin ihale dokümanında belirtilen şekilde 21/06/2017 Çarşamba Günü saat 10:00’a kadar tekliflerini TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.