-
-
-

TEV'i TEV Yapan Değerler


 

 İLKELER

 • Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş laik ve demokrat olmak,
 • Bağımsız ve bağlantısız görev yapmak,
 • Eğitim konularında kamusal ahlak ve sorumluluk bilincinde olmak,
 • Sözünde durmak
 • Açık, dürüst ve saydam olmak,
 • Ulusal ve uluslararası değerlere bağlı olmak.

 

HEDEFLER


İnsanlarımızın çağdaş Türkiye idealine ulaşma ve insanlığın gelişmesi için gereken ortamların hazırlanmasına katkıda bulunmak amacıyla TEV’in belirlediği yeni hedefler:

 

 • Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, daha fazla sayıda gence eğitim bursu vermek,
 • Ülkenin geleceğinde rol oynayacak liderlik vasfı taşıyan daha çok gence Üstün Başarı Bursu vermek,
 • TEVİTÖL’ de daha fazla üstün yetenekli genci eğiterek gözetilmesi gereken bu potansiyeli ülkemize kazandırmak,
 • Kız öğrenci yurtlarının sayısını artırmak,
 • Ülkemizin ihtiyaç duyulan her köşesinde ilköğretim okulları, öğrenci yurtları, öğretim merkezleri açmak,
 • Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek.

 

VİZYON

İnsan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konuma getirmek.

MİSYON

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemektir.

AMAÇ

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burslar vermek, okul, öğrenci yurtları, eğitim merkezleri, kütüphaneler inşa ederek eğitim sistemine destek olmak, öğrencilerin çalışmalarını teşvik için ödüller vermek ve eğitim konularında bilimsel araştırmalar yapmak.

 

52 YILDA BAŞARDIKLARIMIZ

 • 244.586 yurtiçi bursu,
 • 1.905 yurtdışı bursu,
 • 1 anaokulu,
 • 15 ilköğretim okulu,
 • 1 anadolu öğretmen lisesi,
 • 2 anadolu lisesi
 • 3 kız öğrenci yurdu,
 • 1 çok amaçlı toplum merkezi,
 • 1 çıraklık eğitim merkezi,
 • 1 kütüphane
 • 2001’den beri TEV bünyesinde TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL)

 

 TEV KAYNAKLARI

 • Hibe yolu ile yapılan bağışlar
 • Vasiyet yolu ile yapılan bağışlar
 • TEV çelenkleri ve mutlu gün bağışları
 • Şahıs ve kurum bağışları