-
-
-

Yurt Dışı Burslar


TEV, 1969 yılından bu yana ülkenin ihtiyacı olan üst düzey yönetici ve uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek için yurt dışı lisansüstü bursları vermektedir.

ABD ve Avrupa ülkelerinde, en iyi üniversitelerde öğrenim gören TEV bursiyerleri bu okulların en başarılı öğrencileri arasında yer almaktadır. TEV yurt dışı burslarıyla ilgili olarak birçok uluslararası kurum ve kuruluşla işbirliği yapmaktadır.

TEV Yurt Dışı Burs Başvurusu ve Seçimi:

1. TEV, her yıl Eylül veya Ekim aylarında yurt dışı burslarla ilgili ilanlarını yüksek tirajlı gazetelerde ikişer gün ve Kasım ayı sonuna kadar da web sitemizde yayınlar. Ayrıca gerekli bilgileri fakültelere duyuru şeklinde gönderir.

2. Burs almak isteyenler müracaat süresi içinde TEV'e başvuruda bulunurlar.

3. Adaylar; yüksek öğrenimleri süresince aldıkları notları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav skorları, mali durumları ve mülakat sonuçlarıyla değerlendirilirler. Mülakat Komisyonu adayların çoğunlukta olduğu fakültelerin öğretim üyelerinden oluşur.

4. Burs için adaylarda aşağıdaki özellikler aranır;

 • T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşını aşmamış olmak,
 • Belirtilen dallarda öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan mezun veya son sınıf öğrencisi olmak,
 • Yüksek öğrenim süresince 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasına sahip olmak,
 • Öğrenim göreceği ülkenin dilini öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek,
 • Bu öğrenimi ailesinin mali olanakları ile yapamayacak durumda olmak,
 • Yurt dışı bursiyerleri öğrenimlerini tamamlayınca yurda dönmek ve TEV'in öğrenimleri süresince kendilerine verdiği miktarı vakfa geri ödemekle yükümlüdür.

Yurt dışı Çözüm Ortakları

 • TEV, 1990 yılından bu yana British Chevening ile İngiltere'de lisansüstü eğitim için ortak burs programı uygulamaktadır. Burslar, Mühendislik, Ekonomi ve Sosyal alanları kapsar. Bursiyerlerin okul ücretleri İngiltere Büyükelçiliği, yaşam giderleri ise TEV tarafından karşılanmaktadır.
 • TEV, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile işbirliğini 1998 yılından beri sürdürmektedir. Bu işbirliği kapsamında sosyal ve teknik bir çok alanda verilmektedir. Bursiyer giderlerinin yarısı TEV, yarısı da DAAD tarafından karşılanmaktadır.
 • TEV, Fransa Büyükelçiliği ile 2004 yılından itibaren Fransa'da müşterek yüksek lisans bursu vermeye başlamıştır. Burslar Mühendislik ve Sosyal alanları kapsar. Burslar her yıl iki kurum arasında yapılan anlaşmayla belirlenir.
 • TEV ve Japonya Uluslararası Üniversitesi arasında 1986 başlayan yazışmalarla, TEV tarafından önerilen  öğrenciler IUJ başvuru / kabul sürecinin bir parçası olarak bu üniversitede burs veya burs adaylığı için kabul edilir
 • Karl Johannes Garring ve eşi Zahide Zehra Garring tarafından Danimarka'da kurulan Garring Vakfı'nın gelirlerinin TEV'e aktarılan büyük kısmı ile Kırşehir-Çayağzı, İstanbul-Ümraniye ve Sakarya-Akyazı'da ilköğretim okulu yaptırılmış ve donatılmıştır. Ayrıca, çeşitli sağlık kuruşlarına ihtiyaçları olan aletler alınmıştır. Her yıl bu okullardan toplam 20 öğrenci görgü ve bilgilerinin artırılması amacıyla Danimarka'ya gönderilmektedir. Bunlara ek olarak, 1996 yılından beri Danimarka Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans bursu verilmektedir. Bursiyerlerin tüm giderleri TEV- Garring Fon'undan karşılanmaktadır.
 • TEV-SİNGA Singapur'da karşılıksız doktora bursları: TEV-SİNGA (Singapore International Graduate Award) Bursları; SİNGAPUR'da, A*STAR (The Agency for Science, Technology and Research), NTU (Nanyang Technological University) ve NUS (National University of Singapore)'da Temel Bilimler, Mühendislik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında doktora çalışmaları için her yıl karşılıksız verilecektir.