07 Nisan 2017

Sosyal Medya İçerik Yönetimi Ajans Hizmeti İhale Duyurusu


TEV Kurumsal İletişim Birimi tarafından sürecin yönetimi gerçekleştirilecek TEV sosyal medya içerik yönetimi  danışmanlık ve dijital ajans hizmeti arayışı davet usulü / belli istekliler arasında İhale edilecektir.  

Tekliflerini 21.04.2017 tarihine kadar TEV Genel Müdürlük adresine vermeleri gerekmektedir.  

İsteklilerin; Gayrettepe Büyükdere Caddesi No111 Kat 6-7-8 İstanbul
Tel: 0212-3186875  e- mail: zsulun@tev.org.tr

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.   

Hizmet işi teklifine dahil edilecek iş tanımları: 

-Vakıf Sosyal medya mecraları için belirlenen strateji ve hedefler dahilinde içerik üretilmesi, girişleri, moderasyon ve topluluk yönetimi

-Sosyal medya kanalları için mecra bazlı iletişim ve proje fikirlerinin geliştirilmesi  

-Sosyal medya için üretilen içerikler ve kanal yönetimi için görsel tasarım çalışmalarının yapılması

-Aylık raporlama hizmeti