-
-
-
16 Aralık 2016

TEV – 1 Adet Taşınmazın Değer Tespit İşi İçin Hizmet Alımı


Mülkiyeti Vakfımıza ait olan (9. Blok 7 nolu b.bölüm-daire) ; İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi 39 Pafta 1679 Ada 20 Parselde konumlu ana gayrimenkulün bağlı olduğu 33 Blok’tan oluşan sitenin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşası söz konusudur. Mevcut bloklar 363 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Yeni yapı ise 102.840 m² kapalı alana sahip olup 726 bağımsız bölümden oluşacak şekilde projelendirilmiştir.  Mevcut bina ve yeni projenin karşılaştırmalı değerlerinin ayrı ayrı belirtildiği, güncel satış ve kira değerini  ekspertiz raporunun tek rapor olarak hazırlanması işi. 

İhaleye konu olan taşınmazla ilgili tapu örneği ve gerekli evraklar 16.06.2016 tarihinden itibaren Vakfımız Emlak Müdürlüğü’nden temin edebilirsiniz.   

Söz konusu iş için ihaleye katılmak isteyen SPK Lisanslı değerleme firmaların 29.06.2016 tarihi saat 12:00’a kadar tekliflerini emlak@tev.org.tr ve caltay@tev.org.tr adresi üzerinden ya da posta yoluyla “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:111 TEV-Kocabaş İşhanı Kat:6 Şişli-İstanbul” adresine ulaştırmalarını rica ederiz. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.