04 Nisan 2016

TEV – 2 Adet Taşınmazın Değer Tespit İşi İçin Hizmet Alımı


Mülkiyeti Vakfımıza ait aşağıda bilgileri paylaşılan taşınmazların “rayiç satış ve kira değerlerinin tespitlerinin yapılması işi” için davet usulü ile hizmet alım ihalesi yapılacaktır. 

-İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe (Caddebostan) Mahallesi, 103 Pafta Y-2986 E-1149 Ada 97 Parselde kain Bodrum Kat 2 Nolu Bağımsız Bölümdeki Daire (~90 m²) 

-İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Cihangir Mahallesi, 59 Pafta, 659 Ada, 52 Parselde kain 2. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölümdeki Daire (~160 m²) 

İhaleye konu olan taşınmazlarla ilgili gerekli evraklar 29.03.2016 tarihinden itibaren Vakfımız Emlak Müdürlüğü’nden temin edebilirsiniz.   

Söz konusu iş için ihaleye katılmak isteyen SPK Lisanslı değerleme firmaların 11.04.2016 tarihi saat 12:00’a kadar tekliflerini emlak@tev.org.tr ve caltay@tev.org.tr adresi üzerinden ya da posta yoluyla “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:111 TEV-Kocabaş İşhanı Kat:6 Şişli-İstanbul” adresine ulaştırmalarını rica ederiz. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.