14 Temmuz 2016

TEV – 3 Adet Taşınmazın Değer Tespit İşi İçin Hizmet Alımı


Aşağıda bilgileri paylaşılan taşınmazın “rayiç satış ve kira değerlerinin tespitlerinin yapılması işi” için davet usulü ile hizmet alım ihalesi yapılacaktır.  

-İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Cihangir Mahallesi, 61 Pafta, 647 Ada 53 Parselde 3. Kat 10 Nolu bağımsız bölümde bulunan Mesken (~120 m²) vasıflı taşınmazın, 

-İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Cihangir Mahallesi, 60 Pafta, 662 Ada 45 Parselde bulunan 4 Bodrum+Zemin+4 Normal Katlı apartmanda bulunan 1. Kat 8 Kapı Numaralı mesken (~130 m²)  vasıflı taşınmazın,  

-İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Ataköy Mevkii, 51/6-9 Pafta 1106 Ada 2 Parselde A-6 Blok 6. Kat 32 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan Mesken (~100 m²) vasıflı taşınmazın, 

İhaleye konu olan taşınmazlarla ilgili gerekli evraklar 14.07.2016 tarihinden itibaren Vakfımız Emlak Müdürlüğü’nden temin edebilirsiniz.   

Söz konusu iş için ihaleye katılmak isteyen SPK Lisanslı değerleme firmaların 27.07.2016 tarihi saat 12:00’a kadar tekliflerini emlak@tev.org.tr ve caltay@tev.org.tr adresi üzerinden ya da posta yoluyla “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:111 TEV-Kocabaş İşhanı Kat:6 Şişli-İstanbul” adresine ulaştırmalarını rica ederiz. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.