TEV 2012-2013 Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurtları Burs Duyurusu


Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı, ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, İzmir'deki ve Trabzon'daki devlet üniversitelerinde öğrenim görmeye hak kazanan veya halen öğrenim gören kız öğrencilere yurt bursu (TEV Yurtlarında ücretsiz barınma imkanı) sağlayacaktır.    

Türk Eğitim Vakfı yurtlarına ayrıca ücretli öğrenci de kabul edilecektir; Devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler ücret ödeyerek, burs kriterleri aranmaksızın TEV yurtlarında kalabileceklerdir.  Ücretli öğrenciler web sitesinde yayınlanan başvuru formunu doldurarak, istenilen evraklarla birlikte ilgili yurt veya şube müdürlüğü ile temasa geçerek başvuru yapabilecektir.   

YURT BURSU BAŞVURU ŞARTLARI:  

İzmir Balçova'da TEV Özel Cumhuriyet Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Trabzon'da TEV Trabzon Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu için 2012-2013 öğretim yılında devlet üniversitelerinde öğrenim gören ve aşağıda belirtilen TEV burs kriterlerini sağlayan kız öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.   

İzmir Balçova'daki kız öğrenci yurduna ailesi İzmir dışında ikamet eden, Trabzon'daki kız öğrenci yurduna ailesi Trabzon dışında ikamet eden kız öğrenciler başvuru yapabilecektir. (Uzak ilçelerde oturanların başvuruları mümkün olup, komisyonda değerlendirilecektir.)  

TEV Kız öğrenci yurtlarının özellikleri ekli afişte belirtilmektedir.     

Adaylık Şartları:

 I-T.C. Vatandaşı olmak,

II-Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak,

III-Maddi İmkandan Mahrum Olmak:

     Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi   bir işte çalışmamak, başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak.

IV-Başarı Koşulları:

     a)  Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,

     b) Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

V) Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.  

Not: Üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, açık öğretim, uzaktan öğretim, ücretli, değişim programlı bölümlerinde okuyanlar ve evliler TEV yurt bursuna aday olamazlar.   

BAŞVURU :

TEV Yurt Bursu için aday öğrenciler, 17 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında TEV web adresinden başvuru formu doldurulacaktır. Başvuru formları istenilen evraklarla birlikte üniversitelerin öğrenci işlerine teslim edilecektir.  

EKLENECEK BELGELER :

Adaylar, TEV'in web sayfasından temin edilecek "TEV Burs Başvuru Formu"na aşağıda belirtilen belgeleri ekleyerek üniversitelerinin Öğrenci İşlerine veya Burs Ofislerine teslim etmelidirler.  

Tüm Öğrenciler; Nüfus müdürlüğünden veya muhtarlıktan alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren ikametgah belgesi veya Yerleşim Yeri Adres Belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına açılmış bankamatik hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi, ailenin mali durumunu gösteren belgeler  (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge),  

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; YGS/LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği, 

Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim  kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript).

SEÇİM :

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, TEV temsilcilerinin de katılımıyla, müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre yurt bursu için aday öğrencileri belirleyecektir. Yurt bursu için seçilen öğrencilerin isimleri ve istenilen ek belgeler komisyon üyelerince imzalanmış bir tutanak ekinde Türk Eğitim Vakfı Temsilcilerine teslim edilecektir. Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce yurt bursu kazanan öğrencilere duyurulacaktır.  

YURT BURSUNUN BAŞLAMASI:

Yurt Bursu kazandığı kendisine duyurulan adaylar, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra TEV Yurt Yetkilisinin onayı ile yurtta kalmaya başlayabilecektir.   

YURT BURSUNUN KESİLMESİ:

Yurtta barınma bursu, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca (ekim-haziran) sağlanır.   

TÜRK EĞİTİM VAKFI KIZ ÖĞRENCİ YURDU ÜCRETLİ ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Adres Bilgileri: 

İZMİR için:

TEV Cumhuriyet Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Korutürk Mahallesi Lider Sokak No:21-23

Balçova/İzmir

Tel: 0232 278 27 27

e-mail: jergelen@tev.org.tr 

 TRABZON için:

TEV Trabzon Şube Müdürlüğü

1 Nolu Çömlekçi Mah. Yavuz Selim Bulvarı No: 26 /Trabzon

Tel: 0 462 326 78 84

e-mail: tev_trabzon@tev.org.tr

TÜRK EĞİTİM VAKFI KIZ ÖĞRENCİ YURDU ÜCRETLİ ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ