TEV 2012–2013 Öğretim Yılı Yurt Dışı Yüksek Lisans (Master’s Degree) Burs Başvuruları Başlamıştır.


Adayların, dosyalarını belirtilen tarihe kadar eksiksiz hazırlayıp TEV'e iletmesi zorunludur.  

Her madde için TEV'e son dosya verme tarihi her maddenin sonunda verilmiştir. 

DOĞRU ve EKSİKSİZ MÜRACAAT İÇİN;

  • 1) İlan metninin sonuna kadar dikkatlice okunması,
  • 2) Hangi madde için müracaat edilecekse o maddenin devamında ve ekinde bulunan belgelerin her birinin çıktısının alınması ve sonuna kadar dikkatlice okunması,
  • 3) Müşterek burs verdiğimiz kurumların formlarının da eksiksiz doldurulması,
  • 4) Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgelerin dosyalanması ve hazırlanması,
  • 5) Başvuru ve dosya teslim tarihlerine dikkat edilmesi,
  • 6) Belirtilen şartlar kesindir bu nedenle uygun olmayanların adaylıkları kabul edilmez.
  • 7) Belgeler sıralı şekilde telli plastik dosyaya düzenli delinip takılmalıdır. Ayrıca plastik folyolara koymamaya dikkat ediniz.

TÜRK EĞİTİM VAKFI

2012-2013 ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDA

YÜKSEK LİSANS (Master's Degree) ÖĞRENİMİ İÇİN

BURSLAR VERECEKTİR

 

1) Almanya'daTEV ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) müşterek burslusu olarak; Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler),Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlık), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Alman Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, (Programların dili Almanca veya İngilizcedir. Bazıları iki dilde birden olabilmektedir.) Avrupa veya Uluslararası Hukuk (Hukuk öğrenimi görenler ve  öğrenim dili Almanca) ile yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görenler, (Almanya'daki üniversiteler ve bölümler hakkında genel bilgilere ulaşmak için.http://www.daad.de/deuschland/studienangebote/06005.de.html.) (TEV'e son dosya teslim tarihi 30 Mart 2012)

Başvuru Belgelerine ulaşmak için tıklayınız. 

2) Fransa'daTEV-Fransa Büyükelçiliği yüksek Lisans öğrenimi için müşterek burs verecektir. Burslar yalnızca Master 2 öğrenimi için verilecektir ve tüm alanları (Fransız Dili-Edebiyatı ile Sanat ve Kültürel Eğitimler dışında) kapsamaktadır. Öğrenim dili Fransızca veya İngilizcedir. Fransa'daki Üniversitelerin listesi ve genel bilgiler için www.turquie.campusfrance.org adresleri ziyaret edilebilir. Ayrıca, İngilizce eğitim veren üniversite ve programlarahttp://www.campusfrance.org/en/espace-documentaires/offre-de-formations-domaines-d%E2%80%99etudes-et-de-recherche/catalogues-de-formations/taugh bu adresten ulaşılabilir. (TEV'e son dosya teslim tarihi 30 Mart 2012) 

Başvuru Belgelerine ulaşmak için tıklayınız.

Campus France sunumu

burslarımıza başvurabilirler. 

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 

•a)       T.C. vatandaşıolmakve 30 yaşından büyük olmamak. (1981 doğumlular başvurabilirler.)

•b)       Türkiye sınırları içinde eğitim veren Fakülte veya Yüksekokulların son sınıflarında yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görmek veya mezun olmak. (İşletme Yönetimi için mezun ve en az 2 yıl iş tecrübesi olanlar aday olabilir.)

•c)       Yüksek öğrenim süresince alınan genel not ortalaması 4'lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 3, 100'lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 75 olması ve sadece Türkiye'deki üniversitelerin I.Öğreniminde öğrenim görmek,

•d)       Master programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek.

•e)       Bu öğrenimi ailenin gelir ve imkanları ile yapamayacak durumda olmak. 

MÜRACAAT: Yukarıdaki ön koşulları taşıyanlar, başvuru formlarını ve tamamlayıcı bilgileri www.tev.org.tr deki ilanımızın ilgili maddelerin ekindeki dosyalardan alabilirler. Belgeleri TEV'den temin etmek isteyenler, yalnızca öğrenim gördükleriKurum/Bölüm/Dal ile seçtikleri Ülkeyi ve açık posta adresleriniyazarakmaddelere göre ilgilitarihe kadaralabilirler.

Adaylar, yukarıdaki maddeler için ayrı konuları içeren tamamlayıcı bilgiler metninde belirtilen belgeleri ve başvuru formlarını eksiksiz hazırlayarak dosyalarını en geç ilgili maddenin devamında belirtilen tarihe kadar TEV'e ulaştırmak zorundadır. Yalnızca bir madde ve bir alan için müracaat edilebilir, istenilen niteliklere uygun olmayanların müracaatları kabul edilmez

ÖNEMLİ NOT: Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, yurt dışında yüksek lisans öğrenimlerine başlayanların müracaatları kabul edilmez. 

BAŞVURU VE DOSYA TESLİM ADRESİ:

Türk Eğitim Vakfı, Eğitim Müdürlüğü, Büyükdere Cad. No:111 Kat:8

34349/Gayrettepe/İSTANBUL  Fax: 0212-272 62 17

E-mail: yurtdisiburs@tev.org.tr