24 Ekim 2017

TEV DR. Orhan Birman Köşkü Proje Tasarım İhalesi


Vakfımıza ait, ait olan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Gülbahar Mahallesi, 307 Pafta 1961 Ada 12 Parselde kain 853 m² yüzölçümlü arsa üzerinde yaklaşık 280 m² yapı oturumu olan 2 Normal Kat + Çatı Katı olarak dağılımlı ~700 m² kapalı alana sahip Kargir Garajı olan Apartman vasıflı taşınmazın “Proje Tasarım İhalesi” Yapılması gerekmektedir.

İhale Kapsamında;

  • Zemin Etüt ve İksa Projelerinin hazırlanması
  • Mimari Kesin ve Uygulama projelerinin hazırlanması
  • ( Mekanik, Statik, Elektrik, Peyzaj ve Haritacılık ) projelerinin hazırlanması dahildir.

 

Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecek işin ihale tarihi 03.11.2017 Cuma günü olup 25.10.2017 tarihi itibarı ile ilgili ihale dosyalarını inşaat departmanımızdan temin edebilirsiniz. 02.11.2017 tarihine kadar ihale hususunda sorularınızı aşağıda yer alan adreslere mail yolu ile iletebilirsiniz. 

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

TEV Merkez adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 111 TEV Kocabaş İşhanı  Kat: 6-7-8 PK: 34349   Şişli / İstanbul 

Cengiz Genç ( İnş Md.)  : cgenc@tev.org.tr

Hakan Okur ( İnş. Tek. ) : hokur@tev.org.tr