17 Kasım 2016

TEV –Değer Tespit ve En İyi-En Faydalı Kullanım Analizi İşi İçin Hizmet Alımı


Mülkiyeti Vakfımıza ait İstanbul, Şişli’de bulunan 1 adet taşınmazın “rayiç satış ve kira değerlerinin tespitleri ile en iyi-en faydalı kullanım analizinin yapılması işi” için davet usulü ile hizmet alım ihalesi yapılacaktır.

İhaleye konu olan taşınmazlarla ilgili gerekli evrakları Vakfımız Emlak Müdürlüğü’nden temin edebilirsiniz.   

Söz konusu iş için ihaleye katılmak isteyen SPK Lisanslı değerleme firmaların 28.11.2016 tarihi saat 17:00’a kadar tekliflerini emlak@tev.org.tr ve caltay@tev.org.tr adresi üzerinden ya da posta yoluyla “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:111 TEV-Kocabaş İşhanı Kat:6 Şişli-İstanbul” adresine ulaştırmalarını rica ederiz. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.