-
-
-
18 Haziran 2019

TEV ERP Sistemi için Ek Geliştirmeler ve Destek İhalesi


Türk Eğitim Vakfı’nda kullanılan ve Dynamics AX platformu üzerinde geliştirilen ERP sistemine ek olarak yeni istekler için ihale oluşturulmuştur.

Oluşturulan yeni isteklerin tasarım ve geliştirme dokümanlarının hazırlanması,  geliştirilmesi, testlerin yapılması ve canlı sisteme entegrasyonu işlemleri ve desteği kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Türk Eğitim Vakfı Bilgi İşlem Birimi’ne ulaştırmaları gerekmektedir. 

Türk Eğitim Vakfı Bilgi İşlem Birimi ile iletişime geçerek (bilgiislem@tev.org.tr) teknik ve idari şartnameyi temin edebilirsiniz. 

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.