15 Ekim 2018

TEV Eğitim ( Üniversite ) Bursu Mülakat Duyurusu


Türk Eğitim Vakfı , Eğitim (Üniversite ) Bursumuzun üniversitenizde yapılacak burs mülakat takvimi aşağıda yer almaktadır.  

Belirtilen gün ve saatte mülakat yerinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Aksi durumda elenmiş sayılacaksınız.  

Önemli Açıklama : Üniversiteniz, başvuru dosyanızı (burs başvuru formunuz ve eklenecek belgeleri ) teslim almadı ise mülakata gelirken yanınızda eksiksiz olarak getirmeniz gerekmektedir.  

Başvuru dosyasını getirmeyen öğrenciler mülakata katılamayacaktır; belgesi eksik olanlar ise elenecektir.

 

Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

TEV internet sayfasından doldurulmuş ve çıktısı alınmış, her sayfası ve form sonundaki ilgili yerleri imzalanmış 'TEV Burs Başvuru Formu’na;

aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenecek ve mavi, telli, şeffaf dosyaya takılacaktır. (Evraklar dosya içinde plastik folyoya konulmayacaktır.)

1- Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği (e devlet veya ÖSYM'den),

2- Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM'den),

3- Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (e-devlet'ten alınabilir),

4 -Nüfus Müdürlüğünden alınmış ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge olup bu belge anne veya baba adına alınmalıdır.)

5- Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren ‘Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi’ (e-devlet'ten alınabilir) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.),

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

7- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır),

8- “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet'ten alınabilir.),

9- Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),

10 -Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: 

  • Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu ( Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet'den alabilir),
  • Serbest çalışan anne-baba için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
  • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet'ten alınabilir.) (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)
  • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri olmadığına/kaydı olmadığına dair belge (e-devlet'ten alınabilir), (4A, 4B, 4C),
  • Çiftçilikle uğraşan anne-baba için Ziraat Odasından Gelir Durum Belgesi,
  • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet'ten alınabilir),
  • Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet'ten alınabilir),
  • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği. 

Önemli Notlar: 

1- Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.)

2- Anne ve baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan diğer aile fertlerinin belgelerini de yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise o şekilde hazırlanması ve forma eklenmesi gerekmektedir.) 

 

Üniversite Mülakat Tarihleri için tıklayınız.  

* Okulunuzu listede bulamıyorsanız mülakat tarihleri belli olmamış demektir. Liste hergün güncellenmektedir. CTRL+F ile arama yapabilirsiniz. Son güncelleme : 14.11.2018  09:20