07 Şubat 2017

TEV Gazete İlanları Hizmet Alımı İhalesi İlanı


Türk Eğitim Vakfı’nın Türkiye genelindeki tüm gazete ilanlarının tek bir firma tarafından verilmesi işi kapalı zarf ile teklif isteme usulü ile ihale edilecektir. Söz konusu hizmet bir yıl süre ile satın alınacaktır. 

İhale 03 Mart 2017 Cuma günü, saat 10.00’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İstekliler ihale dosyasını TEV Genel Müdürlük adresinden bedelsiz olarak elden temin edebilir veya tev_bagiscilar@tev.org.tr  adresinden e-posta ile talep edebilirler. 

İsteklilerin ihale dokümanında belirtilen şekilde 03 Mart 2017 Cuma günü, saat 10.00’a kadar tekliflerini ihale dosyasında belirtilen şekilde TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur.

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kocabaş İşhanı No:111 Kat 6-7-8 Şişli/İstanbul 

Tel:0212 318 68 64-65   Fax:0212 217 59 60  e-posta: tev_bagiscilar@tev.org.tr   

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.