21 Ekim 2016

TEV Genel Müdürlük Öğle Yemeği Hizmet Alım İhalesi


Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük çalışanları için öğle yemeği hizmet alımı işi,  kapalı zarf teklif usulü ile ihale edilecektir. 

İhale, 21.11.2016  Pazartesi Günü  saat 10.00’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. 

İstekliler, ihale evraklarını Gayrettepe Büyükdere Caddesi No:111 Kat:7 İstanbul adresinden alabilirler veya mail aracılığı ile Duygu Özcan’dan talep edebilirler. 

Tel: 0212-318 68 74, 0212 318 68 00, Fax : 0212-2175857 E- mail : dozcan@tev.org.tr 

TEV Genel Müdürlük

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Gayrettepe / İstanbul
Tel: (0212) 318 68 00 

İsteklilerin ihale dokümanında belirtilen şekilde 21.11.2016  Pazartesi Günü  saat 10.00’a kadar tekliflerini TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.