18 Ağustos 2016

TEV İzmir ve Ankara Yurtlarımız için Yemek Hizmeti Alım İhalesi


Türk Eğitim Vakfı  tarafından, İzmir Özel Türk Eğitim Vakfı Cumhuriyet Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun akşam yemeği ve kahvaltı hizmeti ve Ankara Özel Türk Eğitim Vakfı Sedef Ölçer Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu akşam yemeği hizmet alımı işi kapalı zarf teklif usulü ile ihale edilecektir. 

İhale, 19.09.2016 Pazartesi Günü saat 10.00’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. 

İstekliler, ihale evraklarını Gayrettepe Büyükdere Caddesi No:111 Kat:7 İstanbul adresinden alabilirler veya mail aracılığı ile talep edebilirler. 

Tel: 0212-318 68 74, 0212 318 68 00, Fax : 0212-2175857 E- mail : dozcan@tev.org.tr 

TEV Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Gayrettepe / İstanbul Tel: (0212) 318 68 00 

İsteklilerin ihale dokümanında belirtilen şekilde 19.09.2016  Pazartesi Günü  saat 10.00’a kadar tekliflerini her bir il için ayrı ayrı olmak üzere TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.