09 Ocak 2017

TEV Kargo ve Posta Hizmet Alım İşi İhalesi


Türk Eğitim Vakfı tarafından, kargo ve posta hizmet alımı işi davet usulü ile ihale edilecektir. 

İhale, 01/02/2017  Çarşamba Günü  saat 10:00’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. 

İstekliler, ihale evraklarını Gayrettepe Büyükdere Caddesi No:111 Kat:7 İstanbul adresinden alabilirler veya mail aracılığı ile talep edebilirler. 

Tel: 0212-318 68 74, 0212 318 68 00, Fax : 0212-2175857 E- mail : dozcan@tev.org.tr 

TEV Genel Müdürlük

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Gayrettepe / İstanbul Tel: (0212) 318 68 00 

İsteklilerin ihale dokümanında belirtilen şekilde 01/02/2017  Çarşamba saat 10:00’a kadar TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.