02 Eylül 2016

TEV Lokum Alma İhalesi


Türk Eğitim Vakfı tarafından,  85 ‘er gramlık, çifte kavrulmuş, Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı  logolu kutular içerisinde olmak üzere 500 adet (kutu)  lokum alma işi davet usulü ile ihale edilecektir. 

Söz konusu alım işi için isteklilerin 20.09.2016 Salı günü saat 09.00’a kadar tekliflerini KDV dahil olmak üzere TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

İhale, 20.09.2016 Salı günü saat 09.00’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. 

TEV Genel Müdürlük

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Gayrettepe / İstanbul Tel: (0212) 318 68 00

Tel: 0212-318 68 65, 0212 318 68 00, Fax : 0212-2175857 E- mail : sdalay@tev.org.tr 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.