29 Temmuz 2016

TEV –Muhtelif Taşınmazların Değer Tespit İşi İçin Hizmet Alımı


Mülkiyeti Vakfımıza ait aşağıda muhtelif illerde bulunan mesken, ticari ve arsa vasıflı taşınmazların “rayiç satış ve kira değerlerinin tespitlerinin yapılması işi” için davet usulü ile hizmet alım ihalesi yapılacaktır. 

İhaleye konu olan taşınmazlarla ilgili gerekli evraklar 29.07.2016 tarihinden itibaren Vakfımız Emlak Müdürlüğü’nden temin edebilirsiniz.   

Söz konusu iş için ihaleye katılmak isteyen SPK Lisanslı değerleme firmaların 11.08.2016 tarihi saat 12:00’a kadar tekliflerini emlak@tev.org.tr ve caltay@tev.org.tr adresi üzerinden ya da posta yoluyla “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:111 TEV-Kocabaş İşhanı Kat:6 Şişli-İstanbul” adresine ulaştırmalarını rica ederiz. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.