25 Mayıs 2017

TEVİTÖL Taşıma İhalesi


01.07.2017 – 30.06.2018 tarihleri arasında Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisadi İşletmesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan organizasyonlarda kullanılmak üzere servis hizmeti alımı işi, kapalı zarf teklif usulü ile ihale edilecektir.  

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. 

İhale, 27/06/2017 Salı Günü  saat 10:00’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

İstekliler, ihale evraklarını Gayrettepe Büyükdere Caddesi No:111 Kat:7 İstanbul adresinden alabilirler veya mail aracılığıyla talep edebilirler. 

Tel: 0212-318 68 74, 0212 318 68 00, Fax : 0212-2175857 E- mail : nkocoglu@tevitol.k12.tr

dozcan@tev.org.tr 

TEV Genel Müdürlük

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Gayrettepe / İstanbul 

İsteklilerin ihale dokümanında belirtilen şekilde 27/06/2017 Salı Günü  saat 10:00’a kadar tekliflerini TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.