25 Kasım 2017

Tevitöl Bina Yönetim için Hizmet Alımı


Türk Eğitim Vakfına ait Kocaeli İli Gebze İlçesi Muallimköy de bulunan TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisadi İşletmesinin Bina Yönetim Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, hizmetlerini de kapsar)yapılması için kapalı zarf teklif ve bilahare pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

İstekliler, ihale evrakını, 11.12.2017 tarihinden itibaren TEV Genel Müdürlük adresinden alabilirler. 

İstekliler, ihale ile ilgili diğer bilgileri ihale evrakından öğrenebilecektir. 

İsteklilerin Gayrettepe Büyükdere Caddesi No111 Kat 6-7-8 İstanbul

Tel: 0212-3186800  Fax : 0212-2175960 E- mail :cgenc@tev.org.tr  

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.