05 Nisan 2016

Tıbbi Danışmanlık, Acil ve Destek Sağlık Hizmetleri ile İlgili Hizmet Alımı İşi İhale İlanı


Türk Eğitim Vakfı tarafından, Türkiye genelindeki bağışçılarımıza yönelik Tıbbi Danışmanlık, Acil ve Destek Sağlık
Hizmetleri ile ilgili hizmet alımı işi davet usulü ile ihale edilecektir. 

Söz konusu hizmet, bir yıl süre ile 01 Mayıs 2016 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında tam gün (24 saat) esasına göre alınacaktır. 

İhale, 21 Nisan 2016 Perşembe günü saat 10.00’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. 

İstekliler, Gayrettepe Büyükdere Caddesi No:111 Kat:7 İstanbul adresinden 05 Nisan 2016 Salı gününden itibaren ihale evrakını alabilirler. 

Tel: 0212-318 68 64, 0212 318 68 00, Fax : 0212-2175857 E- mail : gsahinkaya@tev.org.tr  

TEV Genel Müdürlük

Büyükdere Caddesi No:111 Kat :
6-7-8 Gayrettepe / İstanbul Tel: (0212) 318 68 00 

İsteklilerin ihale dokümanında belirtilen şekilde 21 Nisan 2016 Perşembe günü saat 10.00’a kadar tekliflerini TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.