Trabzon Kız Öğrenci Yurdu Kapı Kontrol ve Otomasyon Sistemleri İhale İlanı


İhale İlanı

Trabzon'da yapımı devam eden

Türk Eğitim Vakfı Trabzon Özel Kız Öğrenci Yurdu için Kapı Kontrol Sistemleri, Kartlı Geçiş ve Yurt Otomasyon Yazılımı alımı için kapalı zarf teklif ve bilahare açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir.

İstekli firmaların daha önce benzeri bir işi yapmış olmaları ve şu anda sistemlerinin çalışır olması gerekmektedir.

İstekliler İhale dosyasını 100 TL karşılığında 15.06.2012 Cuma gününden itibaren Büyükdere cad. Kocabaş İşhanı No:111 K:8 Gayrettepe/Şişli adresindeki TEV Genel Müdürlük Binası Bilgi İşlem Biriminden bizzat gelerek veya bilgiislem@tev.org.tr adresine 100 TL'nin TEV hesaplarına yatırıldığını gösterir belgeyi e-posta göndererek alabilirler.

İhale için son teklif verme zamanı 21.06.2012 Perşembe günü saat 14:00 tür. Bu zamana kadar TEV Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne ulaştırılmayan teklifler ihale kapsamına alınmayacaktır.

Teklifler ilgili ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek ve gerek görülmesi durumunda aynı gün pazarlık ve/veya açık eksiltme yapılacaktır.    

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.