11 Ocak 2018

Türk Eğitim Vakfı, Asma Kilit ve Anahtar Alımı İhalesi


Türk Eğitim Vakfı tarafından Asma Kilit ve Anahtar alımı işi davet usulü ile ihale edilecektir.

Alıma söz konusu ürünlerin teknik özellikleri ve ihtiyaç adetleri aşağıdaki gibidir. 

 

Ürün Adı

Özellikleri

İhtiyaç Miktarı

(Ad.)

ASMA KİLİT VE ANAHTAR

SARI DÖKÜM İLE KAPLANMIŞ 38 mm

100 Ad.

 

İstekliler, aşağıdaki iletişim adresinden ihale hakkında bilgi alabilirler.

İsteklilerin yukarıda belirtilen malzemeler için tekliflerini numuneleri ile birlikte 23.01.2018 Salı Günü saat 17:30’a kadar her bir malzeme için ayrı ayrı olmak üzere elden teslim etmeleri, TEV Genel Müdürlük adresine posta/kargo ile göndermeleri veya ukaygusuz@tev.org.tr adresine e-posta ile bildirmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:111 Kat 6-7-8 Şişli / İstanbul Tel: 0212-318 68 44

E-mail: ukaygusuz@tev.org.tr  

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.